Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Finansiranje (opozicionih) mitinga van kampanje

Datum kreiranja: utorak, 28 april 2015
ds mitingUoči i nakon mitinga opozicione Demokratske stranke (25.4.2015), otvoreno je pitanje finansiranja troškova ovog događaja. Nema sumnje da svaki veći javni skup podrazumeva značajne troškove, pogotovo kada obuhvata i autobuski prevoz učesnika iz drugih gradova (što se dogodilo i na ovom mitingu). Pitanje je utoliko interesantnije i umesnije zato što, prema podacima NBS, Demokratska stranka ima neizmirena dugovanja, zbog čega joj je račun u blokadi.
 
Pošto političke stranke sve svoje troškove moraju plaćati sa računa, a račun je u blokadi, plaćanje troškova ovog mitinga bi moglo biti legalno na neki od sledećih načina: 1) da su pružaoci usluga pristali na to da im bude plaćeno odloženo (kad račun više ne bude bio u blokadi); 2) da su autoprevoznici i drugi pružaoci usluga donirali "u naturi" te usluge. Ovo drugo bi moglo biti zakonito jedino ako i sami davaoci takvih priloga u naturi ispunjavaju sve zakonske uslove - nemaju neizmirenih dugovanja prema državi, ne bave se proizvodnjom akciznih proizvoda, nisu u javnom vlasništvu, vrednost davanja je ispod 200 prosečnih zarada...
 
U slučaju da je reč o poklonima, onda bi oni trebalo da budu prikazani u roku od 8 dana na saju Demokratske stranke (svaki prilog koji premašuje jednu prosečnu zaradu). Kad je reč o javnosti drugih podataka, ne postoji zakonska obaveza da se za veće skupove koji se organizuju van doba izborne kampanje priprema poseban izveštaj. Podaci o tome se prikazuju samo u godišnjem finansijskom izveštaju, što će, u ovom slučaju, biti tek za godinu dana. To je, očigledno, još jedna manjkavost aktuelnih zakonskih rešenja, koju bi trebalo otkloniti. Proveru podataka u slučaju sumnje u izvore i način finansiranja, i pre nego što bude podnet izveštaj, može da izvrši (npr. po predstavci, ili po službenoj dužnosti, nakon uvida u pisanje medija) Agencija za borbu protiv korupcije.
 
Ovo nije jedini slučaj u kojem se postavilo pitanje finansiranja mitinga van izborne kampanje. Takva pitanja su u prošlosti najčešće postavljana za političke stranke koje su imale aktivnosti koje iziskuju značajne finansijske resurse, a nikakve prihode iz budžeta. Tako je, na primer, ubrzo nakon formiranja, tokom 2011, SNS (zajedno sa koalicionim partnerima) organizovala nekoliko masovnih mitinga, od čega dva u centru Beograda. U finansijskom izveštaju za tu godinu je stranka prijavlia troškove organizacije mitinga od 324 hiljade dinara, a za "druge tipove javnih događaja" 1,3 miliona dinara. Agencija za borbu protiv korupcije, koja je 2010. počela sa radom, nije vršila kontrolu godišnjih finansijskih izveštaja stranaka za 2011. godinu, tako da tačnost ovih podataka nije bila proverena.