Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ometanje kontrolne posete

Datum kreiranja: četvrtak, 07 maj 2015

LOgo Zastitnik gradjanaLoše je kada državni organi ne dostavljaju podatke, a opasno je kada skupštinski odbor koji stvari treba da dovede u red, to ignoriše, pravda ili odobrava (http://goo.gl/FRQUi8). Još je opasnija situacija kada državni službenik po zakonu omogući uvid u podatke, a politički funkcioner to sprečava ili opstruiše.

Zaštitnik građana objavio je da ga je ministar odbrane Bratislav Gašić "neprimerenim ponašanjem i najprizemnijim neistinitim opaskama" primorao da prekine kontrolnu posetu Vojnobezbednosnoj agenciji, u momentu dok je direktor Agencije u svemu sarađivao sa ombudsmanom Jankovićem i stavljao mu na uvid do sada nepokazana dokumenta Agencije o događaju tokom Parade ponosa.

"Pre nego što je ministar Gašić uvredama primorao Zaštitnika građana i njegove saradnike da napuste sastanak sa direktorom VBA, general Petar Cvetković pokazao je Zaštitniku operativni dokument br. 44-123 od 7. 10. 2014. godine, označen kao strogo poverljiv, koji sadrži detaljne izjave koje je troje građana dalo pripadniku VBA o početku i toku incidenta u kome su povrede dobili brat predsednika Vlade i više drugih lica. Taj dokument nije dostavljen Tužilaštvu, niti je njegova sadržina navedena u dokumentima koje je VBA dostavila tužilaštvu, rečeno je.

Cvetković je Zaštitniku građana izjavio i da je naredbu o angažovanju VBA u slučaju tokom parade ponosa dobio usmeno od ministra Gašića, „nekoliko dana“ nakon događaja, zajedno sa rukovodiocem Uprave Vojne policije i da ne zna da li je naredba kasnije došla i pismeno, mada zaštitnik građana ima saznanja da jeste.

Ponašanje ministra Gašića, koji je zaštitnika građana nenajavljeno dočekao u kabinetu direktora VBA, na početku i tokom sastanka bilo je ispod svakog institucionalnog, pa i elementarnog nivoa pristojnosti. Ministar je prvo ponovo osporavao zakonsko ovlašćenje Zaštitnika građana da pristupi dokumentaciji o slučaju, govorio o njegovim navodnim „političkim ambicijama“, predlagao mu da svoja ovlašćenja iskoristi u svom privatnom slučaju, prekidao razgovor direktora VBA i Zaštitnika građana i konačno rekao Zaštitniku građana da je vojsku služio „u kantini, kafe kuhinji Svetka Kovača“.

Sastanku su prisustvovali i viši savetnici u stručnoj službi Zaštitnika građana Nataša Miljković i Marko Jovanović, te pukovnik Vladimir Marinković iz VBA", navodi se u saopštenju Zaštitnika.