Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kada se i da li se rade analize za termoelektrane?

Datum kreiranja: nedelja, 10 maj 2015
eps"Blic" piše o navodnom opstrukcijama izgradnje termoelektrane "Kostolac B" od strane direktora EPS-a, Aleksandra Obradovića. 
 
Između ostalog, kaže se da su u martu i aprilu 2015. urađene dve studije pod nazivom “Finansijska analiza opravdanosti izgradnje Bloka 3 TE Kostolac”, a da dirketor navodno traži novu analizu. EPS to demantuje.
 
Šta god da je istina u novinskom tekstu, veoma je čudno da se analize isplativosti izgradnje elektrane uopšte rade u martu i aprlu 2015, ako se ima u vidu da je još januara ove godine Skupština Srbije potvrdila kineski kredit za “Kostolac”, kojim je ujedno ugovoreno da će posao obaviti firma iz NR Kine. Takve analize je trebalo raditi pre nego što se uopšte krenulo u traženje zajmodavca i izvođača radova. Ovaj ugovor o zajmu smo analizirali sa stanovišta primene pravila o javnim nabavkama i državnoj pomoći i taj izveštaj će biti objavljen tokom leta. U obrazloženju akta koji je došao u Skupštinu pominju se takođe analize isplativosti, koje su navodno pokazale da je reč o povoljnom kreditnom aranžmanu (odnosno vezanom poslu "kredit - javna nabavka").
 
Kopiju analize smo zatražili od Ministarstva finansija (koje je pripremilo predlog zakona o potvrđivanju kredita). Zvanično su nas obavestili a ga nemaju, ali da bi Ministarstvo energetike, kao resorno nadležno, moglo da bude prava adresa. Oni su nas pak uputili na EPS. Iz EPS-a nikakav odgovor nije stigao u zakonskom roku.