Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Poreska obaveštenja

Datum kreiranja: četvrtak, 14 maj 2015
poplave nasipSlučaj apsurdnih poreskih rešenja koji je ovih dana uznemirio Obrenovčane, otkriva neke daleko dublje probleme.
 
Prvi je da se o porezima, njihovoj svrsi i (ne)razumnosti u Srbiji govori neverovatno malo. Na primer, trebalo je da se dogodi da računi o naknadi za odvodnjavanje stignu poplavljenim građanima, da bi plaćanje te naknade uopšte postalo tema o kojoj će se pisati.
 
Drugi problem je način obaveštavanja. Kažu u Ministarstvu finansija da je postojala mogućnost oslobađanja od ove naknade za "građane koji dostave dokaze" i da je informacija o tome bila objavljena na sajtu opštine. Na stranu sada to što nije ispravno tražiti od građana koji su dokaze o šteti već dostavili drugim državnim organima, da sada to ponovo čine radi oslobađanja od jedne naknade. Veći problem je to što je entuzijazam predstavnika vlasti da saopšte informacije građanima veoma često obrnuto srazmeran preciznosti i značaju te informacije za same građene. Kada bi deo energije koja se ulaže kako bi se građanima obznanile procene i najave politički popularnih tema bio utrošen na to da do građana dođu bitne inforacije o porezima, upotrebi prikupljenog novca i rešavanju komunalnih problema, siguno bi na kraju bilo manje suštinski neinformisanih, do kojih se bitne informacije nisu probile kroz zaglušujuću buku nevažnih.