Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Novi izveštaji, isti problemi

Datum kreiranja: sreda, 20 maj 2015

skupstina2Transparentnost Srbija smatra da je dobro što skupštinski odbori svake godine sve više pažnje posvećuju razmatranju godišnjih izveštaja nezavisnih državnih organa, ali ukazuje da Narodna skupština nije obezbedila sprovođenje svojih prošlogodišnjih zaključaka povodom tih izveštaja. To je jedan od razloga zbog kojeg iz godine u godinu nezavisni organi navode iste probleme za ostvarivanje prava građana i efikasnu prevenciju korupcije.

Kao što smo istakli i pozdravili u junu 2014, prošle godine je Skupština Srbije usvojila do tada najpotpunije zaključke povodom izveštaja nezavisnih državnih organa. Najbitnija od svega je bila činjenica da je Skupština obavezala Vladu da je do 6. decembra 2014. izvesti o ispunjenju svih mera za unapređenje propisa i prakse koje su utvrđene u skupštinskim zaključcima. Međutim, ne samo što veliki broj mera nije ispunjen, već Vlada, suprotno utvrđenoj obavezi, nije izvestila Skupštinu o učinjenom, ni u postavljenom roku, ni nakon njegovog isteka.

Tako su, između ostalog, od prošlogodišnjih mera ostali neispunjeni nalozi Skupštine Vladi da obezbedi prinudno izvršenje rešenja Poverenika za informacije i da pokrene postupak odgovornosti protiv funkcionera koji ne izvrše obaveze u skladu sa zakonom, da predloži dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije radi otklanjanja problema na koje je Agencija ukazala, da obezbedi otvorenost zakonodavnog postupka, da obezbedi razmatranje i uvažavanje preporuka i mišljenja Zaštitnika građana...

Transparentnost – Srbija je u poslednjih 10 godina više puta upozoravala na to da Narodna skupština ne ostvaruje uspešno svoju nadzornu ulogu, između ostalog, zato što ne koristi izveštaje nezavisnih organa , za kontrolu izvršne vlasti. Izveštaji državnih organa, u kojima se često uočavaju sistemski problemi i nekažnjeno odsustvo volje da se primene preventivni antikorupcijski propisi, su godinama bili ili ignorisani ili se o njima diskutovalo bez jasnog rezultata, a i sama obaveza razmatranja je utvrđena Poslovnikom Skupštine tek 2010.

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije iz 2013. prepoznaje značaj ovog pitanja i zato predviđa uvođenje zakonske obaveze Vlade da izveštava o sprovođenju ovih skupštinskih zaključaka. Ističemo da je rok za ispunjenje ove obaveze istekao 6. maja 2015. i očigledno nije ispunjen .

Međutim, šta god u zakonima ili Poslovniku bude pisalo, to, po našoj oceni, neće značiti mnogo ukoliko narodni poslanici ne budu spremni da, bez obzira na stav vrhova svojih partija, pozovu na odgovornost izvršnu vlast zbog propusta da sprovede u delo zakone i zaključke koje je Skupština usvojila.

 

Odgovor Transparentnosti Srbija - izvestaji vlade.pdf