Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta je javni interes a šta interes opštine?

Datum kreiranja: subota, 23 maj 2015

novinekioskMediji prenose da je Opštinsko veće Malog Crnića donelo odluku da ne prihvati predloge Komisije o raspodeli novčanih sredstava u visini od 1,8 miliona dinara, za projekte koje su mediji putem konkursa podneli opštinskoj upravi.

Predsednik optine Malo Crniće Dragan Mitić, koji ujedno obavlja funkciju predsednika Opštinskog veća, kaže da su tu odluku doneli jednoglasno, jer projekti pojedinih medija, kojima je komisija dodelila sredstva, ne zastupaju javni interes opštine i da realizacijom tih projekata opština ne bi imala korist "koja se odnosi u praćenju rada i promocije opštine", prenosi UNS (http://goo.gl/v4VrnK). 

Najavljuje se novi konkurs u kome će se detaljno precizirati šta je javni interes opštine, i šta se konkretno traži od medija da napišu u svojim projektima, a predsednik opštine će tražiti i da u novoj Komisiji koja će odlučivati o kvalitetu prispelih projekata i određivanju sredstava za njih, bude i predstavnik opštine, koji će medijskim stručnjacima i predstavnicima njihovih udruženja u Komisiji, sugerisati i objašnjavati šta je javni interes opštine.
 
Zanimljivo je tumačenje po kome je javni interes opštine praćenje rada opštine i njena promocija. To podseća na vremena za koja smo se nadali da će biti prošlost posle usvajanja medijskih zakona - kada su opštine direktno ugovarale medijske usluge - što je u praksi značilo - plaćali medije da (pozitivno) izveštavaju o aktivnostima funkcionera i da omoguće njihova gostovanja u programima elektronskih medija. Inače, direktno ugovaranje (bez raspisivanja barem javne nabavke) bilo je omogućeno zahvaljujući izuzetku propisanim Zakonom o javnim nabavkama. TS je tokom rada na Antikorupcijskoj strategiji insitirala da se ova odredba izmeni, ali ta mera se nije našla u konačnoj verziji koju je prepremilo Ministarstvo pravde, a Vlada usvojila., 
 
Što se tiče javnog interesa i tumačenja interesa u Malom Crniću, Zakon o medijiama i informisanju propisuje  da se sredstva na konkursu dodeljuju za "za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja".
 
Zakon takođe definiše šta je javni interes: 1) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana; 2) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje na maternjem jeziku građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina; 3) informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije; 4) očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije; 5) informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku Srbiju; 6) informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa; 7) podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi; 8) unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma.
 
Praćenje rada opštine ovde se može svrstati pod "istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana", ali mesta za "promociju opštine" nema.
 
Što se tiče članstva predstavnika opštine u Komisiji, zakon to dozvoljava jer propisuje da Komisija (koju imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs) ima 3 ili 5 članova i da se imenuju iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

"Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove".