Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Neispitane sumnje u lažne donatore

Datum kreiranja: utorak, 02 jun 2015
acas soc pomocJedan od načina da se prikriju stvarni izvori prihoda stranaka ili da se nelegalni prihodi stave u zakonite tokove jeste da se uplata izvrši u više koraka. Prvo se gotovina iz nezakonitih prihoda raspodeli poverljivim stranačkim pristalicama, a zatim oni taj novac uplate stranci. U zavisnosti od zakonskih rešenja i stepena kontrole to se čini uz priznanicu ili uplatom preko računa (tako je u Srbiji). Već prvi izveštaji koje su stranke podnosile po novom zakonu, nakon izbora 2012, kada su podvrgnuti proveri, stvorili su sumnju u korišćenje lažnih uplata. Takve sumnje su bile najsnažnije kada je ukrštanjem podataka utvrđeno da se među davaocima priloga nalaze i brojni primaoci socijalne pomoći. I tu se stalo.
 
Ove sumnje, i pored toga što su izveštaji stranaka i izveštaji o kontroli javno dostupni, i pored toga što su o tome pisali i mediji mnogo puta, nisu bile predmet ni jedne optužnice niti druge vrste oglašavanja od strane javnog tužioca. A mogle su to da budu po više osnova. Ukoliko je reč o novcu koji je navodni donator dobio da bi uplatio stranci, počinjeno je krivično delo iz člana 38. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti - "Ko daje, odnosno u ime i za račun političkog subjekta pribavi sredstva za finansiranje političkog subjekta protivno odredbama ovog zakona u nameri da prikrije izvor finansiranja ili iznos prikupljenih sredstava političkog subjekta, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine". Ako je reč o stvarnim donacijama navedenih primalaca socijalne pomoći onda verovatno nešto nije u redu sa podacima o njihovom imovnom stanju i prihodima. To jest, postoji velika verovatnoća da neke od prihoda nisu prijavili socijalnim službama kada su tražili pomoć ili da su "pod materijalnom i krivičnom odgovornošću" dali izjavu o tome da nikakavih prihoda nemaju. Na kraju, možda je po sredi i nešto treće, ali sumnje su dovoljno snažne da makar budu ispitane.
 
Zato što nije bilo krivičnih prijava i optužnica ni 2012, ni 2013, danas ponovo čitamo o istoj pojavi - Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da su među donatorima stranaka i primaoci socijalne pomoći i u 2014. A to može biti i samo vrh ledenog brega. Ako bi se pokazalo da se tajne donacije nezakonito unose u legalne tokove preko ljudi za koje postoji proverljiva evidencija da nemaju prihode, tim pre bi trebalo pomisliti da se to čini u mnogo većem obimu tamo gde donacija neće na prvi pogled izazvati sumnju.