Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nude nam prevaziđena slovenačka rešenja za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: subota, 06 jun 2015

tanja babic acasMinistarstvo pravde i Agencija za borbu protiv korupcije su na suprotnim pozicijama oko toga kakva ovlašćenja ova kontrolna institucija treba da ima, zbog čega je blokiran posao u radnoj grupi za izradu novog zakona, piše "Politka". 

Da li će Agencija za borbu protiv korupcije dobiti veća ovlašćenja kojim bi efikasnije rešavala probleme sukoba interesa i kontrolisala imovinu i prihode više od 26.000 funkcionera, ili će čak i postojeća biti smanjena? Ova dilema, čini se, razlog je što radna grupa za izradu novog zakona nije odmakla dalje od početka, iako je s radom počela u februaru. Poslednji pokušaj postizanja nekog dogovora u sredu propao je jer je devet od 17 članova radne grupe, koju je formirao ministar pravde, neposredno pred sastanak ili dan ranije javilo da je sprečeno da dođe i nije bilo kvoruma za rad. 

„O tome smo obavešteni pred sam sastanak. Agencija je svesna važnosti ovog pitanja, posebno za proces evropskih integracija, zbog čega sam već za narednu sredu zakazala novi sastanak, na kojem ćemo, i dalje se nadam, razrešiti sva sporna pitanja”, kaže za „Politiku” Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije i predsednica radne grupe. 

Agencija i predstavnici vlasti su, očigledno, na suprotnim pozicijama - ova kontrolna institucija htela bi veću nezavisnost i ovlašćenja, kao i strožu kaznenu politiku prema prekršiocima zakona, dok vlast od koje sve to zavisi, izgleda, želi suprotno. Izmene ovog zakona planirane su Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i bilo je predviđeno da Ministarstvo pravde do septembra prošle godine izradi i dostavi vladi nacrt zakona, ali je trećim nacrtom akcionog plana za poglavlje 23 rok pomeren na septembar ove godine. 

U Ministarstvu pravde za „Politiku” kažu da je ministar poverio upravljanje radnom grupom direktorki agencije i da veruju da će posao biti završen u roku, to jest da će do kraja septembra nacrt biti gotov. 

U agenciji smatraju da su šanse za to male, sudeći na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu radne grupe. Kao polazni osnov za rad radne grupe određen je Model zakona o Agenciji, koji je uradila ova nezavisna kontrolna institucija (samoinicijativno i bez ijednog dodatnog dinara iz državnog budžeta, a o njemu su se pozitivno izjasnili i eksperti EU) i u julu 2014. u formi inicijative za donošenje novog zakona predala ga Ministarstvu pravde. Stoga je delovalo da će posao teći manjeviše glatko, kaže Tatjana Babić, ali se od 23. februara, kada se radna grupa prvi put sastala, nije maklo dalje od početka. 

 „Odmah je bilo očigledno da tako glomazna radna grupa ne može da bude operativna. Celih pet sastanaka je trajala rasprava o odredbama koje se odnose na pravni položaj i nadležnosti agencije i način izbora njenih organa - direktora i odbora - i već tada se pokazalo da Ministarstvo pravde ima potpuno suprotno viđenje agencije ne samo od onoga što je predloženo u našem modelu, već i od onoga što je propisano važećim Zakonom o Agenciji”, ističe direktorka agencije za naš list. 

 Pošto s tim u vezi nije bilo moguće postići čak ni načelnu saglasnost, prešli su na raspravu o odredbama koje regulišu sukob interesa, pa se opet ispostavilo da je sporan gotovo svaki zarez modela. „Sve što smo pokušali, i svi naši apeli da moramo da budemo efikasniji da bismo završili ovaj posao u roku, nije dalo rezultat. I, na kraju, tek nedavno, posle sedam višesatnih sastanaka, predstavnici Ministarstva pravde su nam podelili preveden slovenački Zakon o integritetu i sprečavanju korupcije i saopštili da će njihovi dalji predlozi ići upravo u smeru rešenja sadržanih u tom zakonu. To je, inače, urađeno bez konsultacija sa mnom, kao predsednikom radne grupe, što jasno govori o tome ko je u ovom poslu taj koji, zapravo, rukovodi, bez obzira na to šta piše na papiru”, objašnjava Tatjana Babić. 

 U agenciji su poređenjem slovenačkog zakona i svog modela utvrdili da se radi o dva potpuno različita pristupa. Pored toga, od kolega iz Slovenije saznali su da oni upravo rade analizu efekata primene tog zakona i da on će sasvim sigurno biti menjan i dopunjavan zbog manjkavosti i nedorečenosti koje su se pokazale u njegovoj primeni, a možda bude donet i potpuno novi zakon. „Neverovatno je da Ministarstvo pravde nema ove informacije, pa radnoj grupi nudi zakonska rešenja koja su i tamo gde se primenjuju očigledno prevaziđena? S druge strane, sve i da se taj zakon pokazao savršenim u slovenačkoj praksi, to ne bi značilo da su njegova rešenja dobra za nas, jer se radi o zemljama koje su različite po veličini, stepenu razvoja, broju funkcionera i nizu drugih okolnosti”, navodi Babićeva, dodajući da odgovornost za izradu ovog zakona podrazumeva da, kad već Ministarstvo pravde, sada je očigledno, nije bilo zadovoljno rešenjima ponuđenim u modelu, kao polazni osnov za rad radne grupe ponudi slovenački zakon, a ne da to učini posle dva i po meseca rada radne grupe. 

 „Velika je odgovornost koju je agencija preuzela kada je prihvatila da učestvuje u radu radne grupe. Zato mislim da je krajnje vreme da sve zainteresovane strane počnu konstruktivno da se odnose prema ovako važnim pitanjima”, navodi ona. 

 Svaki pokušaj Agencije za borbu protiv korupcije da od ministra Nikole Selakovića dobije razjašnjenje nastale situacije nije urodio plodom. „Da budem potpuno jasna, zna se ko je ovlašćeni predlagač zakona i u čijim rukama je politička moć. To svakako nije agencija. Na kraju, potpuno je legitimno da vlada predloži a parlament donese svaki zakon koji smatra da je dobar za ovu zemlju. Ali se to ne radi tako što se u strateškim dokumentima napiše jedno, a zatim radi drugo, bez obrazloženja”, ističe Babićeva, dodajući da je agencija otvorena za svako rešenje koje bi unapredilo njen model, ali neće odustati od ključnih predloga kojima se jača nezavisnost agencije i povećavaju njena ovlašćenja, pre svega, u cilju efikasnije kontrole imovine i prihoda funkcionera, sprečava gomilanje javnih funkcija i pooštrava odgovornost funkcionera za nepoštovanje zakona.  

autor: B. Baković

na sajtu Politike: http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Babiceva-Nude-nam-prevazidjena-slovenacka-resenja-za-borbu-protiv-korupcije.sr.html

foto: www.mc.rs