Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Afera „očitavanje brojila“

Datum kreiranja: ponedeljak, 23 januar 2017

brojiloAfera „očitavanja brojila“ je zanimljiva sa stanovišta borbe protiv korupcije iz tri razloga. Prvo, zato što se lično predsednik Vlade oglasio rekavši da reaguje po dopisima stotinjak građana koji su ukazali na nelogične račune. Iza toga nije sledilo obećanje da će premijer na sličan način pokrenuti postupak za otklanjanje nezakonitosti u radu organa vlasti ako mu se obrati drugih stotinjak građana.

Drugi aspekt priče su javne nabavke. U veoma zanimljivom tekstu BIRN se obrazlažu aspekti ovog slučaja koji se odnose na tender i njegov ishod i ukazuju na moguću štetu za budžet.  Transparentnost Srbija je i sama ukazivala na brojne stvari koje su u ovom tenderu bile sporne. Prvo, kako je procenjena vrednost nabavke prilikom planiranja, koja je višestruko veća od onog što je ranije plaćano, a što je na kraju omogućilo da na tenderu prođe tako visoka cena kao prihvatljiva. Druga stvar je upadljivo odsustvo podele nabavke na partije iako bi ona bila logična i ekonomski opravdana (tako da za pojedine delove Srbije posao očitavanja dobije firma koja može na tom području da ponudi manju cenu). Takva podela bi sigurno omogućila veću konkurenciju, različite jedinične, ali sigurno manju prosečnu cenu. Takođe se iz objavljenog teksta može zaključiti da niko nije kontrolisao izvršenje ugovornih obaveza, pa je ceo ‘’propust‘’ identifikovan kada su računi  stigli na adrese potrošača. U vezi sa ovom aferom može se primetiti da još uvek nemamo daljinsko očitavanje potrošnje struje, da su brojni tenderi propadali i da je to možda takođe u vezi sa eventualnim mahinacijama kod ove nabavke. Zanimljivo bi bilo ispratiti šta će se dalje dešavati sa ovim ugovorom, da li će biti raskinut i da li će bankarska garancija (polisa osiguranja, kako je ovde navedeno, biti naplaćena)

Treći apsekt posmatranja problema je upravljanje javnim preduzećima. U situaciji kada ovim preduzećima upravljaju vršioci dužnosti, koji su direktno zavisni od političke kontrole, i čija stručnost je upitna, sistem ne može da funkcioniše normalnim tokom, onako kako je zapisano u zakonima. Jedini način da se dovede u red je direktan politički uticaj sa vrha, a za tako nešto, čak i ako ima volje neće uvek biti mogućnosti.