Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Osuda zbog zloupotreba sa javnim nabavkama

Datum kreiranja: petak, 14 jul 2017

DanijelKismartonBivši predsednik opštine Alibunar, Danijel Kišmarton, osuđen je drugostepeno na šest godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, koje su u vezi sa javnim nabavkama. U to je uračunata i prethodna kazna od tri godine. Apelacioni sud je bivšeg predsednika obavezao da opštini nadoknadi 1,35 miliona dinara štete, a u preostalom delu potraživanja je Opštinu uputio na parnicu. On je bio uhapšen oktobra 2011. godine, dok je bio na funkciiji, što je jedan od retkih primera te vrste. Tada je saopšteno da je izvršeno zbog potpuno drugog krivičnog dela - primanja mita od 5 hiljada evra, u vezi sa dodelom poljoprivrednog zemljišta na korišćenje.

Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio Opštini za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju. Druga zloupotreba je to što je pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara, tako što je u ime Opštine organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu „Centar 2″ bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvođačem radova. U dalekosežne posledice ubraja se to što Opština Alibunar upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.

Vest nije dovoljno precizna u pogledu zloupotreba o kojima je reč, jer se ne vidi koliko je bila vredna javna nabavka koju je Kišmarton "preskočio" u drugom primeru (da li je vrednost cele nabavke pripisana njemu kao imovinska korist), niti se iz prvog primera vidi da li on uopšte nije imao pravo da nalaže isplate novca namenjenog izbeglicama ili je to činio na nepravilan način. Ne vidi se ni zašto je sud opštini dosudio upravo 1,35 miliona dinara štete, jer se taj iznos ne poklapa ni sa jednim drugim. Da bi borba protiv korupcije mogla da bude efikasnija i vesti o razrešenim slučajevima treba da sadrže više informacija koje su bitne da se razume suština kršenja zakona, načina na koji je ono otkriveno i mogućnosti da se slični slučajevi spreče u budućnosti.