Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Praćenje nabavke usluge prigradskog prevoza

Datum kreiranja: sreda, 09 avgust 2017

jn prevozTransparentnost Srbija je imenovana za građanskog nadzornika nabavke usluga prigradskog prevoza ("potez 500" - linije 91 i 92 i 503-553) za područje grada Beograda u sledećih deset godina (https://goo.gl/kZAiFb). Građanski nadzornik se imenuje kada je reč o nabavci čija je procenjena vrednost veća od milijardu dinara. Ovu dužnost (za čije obavljanje su predviđena određena ovlašćenja i obaveze ali ne i naknada) ćemo obavljati u granicama raspoloživih mogućnosti. Pozivamo sve zainteresovane da nam u tome pomognu ukazivanjem na eventualno sporna pitanja u objavljenoj dokumentaciji.

Nakon početnog razmatranja konkursne dokumentacije uočili smo određene nepravilnosti, u vezi sa kojima smo zatražili dodatne informacije i dokumente od naručioca (Grad Beograd - Gradska uprava - Sekretarijat za javni prevoz). Naš upit se odnosi na sledeće:

1. Na osnovu koje obaveze propisane zakonom, podzakonskim aktom ili internim aktom, odnosno, na osnovu kojeg drugog kriterijuma, ste tehničkom specifikacijom, odredili da starost vozila koja će biti angažovana pri realizaciju ugovornih obaveza, mora biti tri ili manje godina. Ovo imajući u vidu da je prosečna starost vozila GSP-a devet godina, što je daleko više od postavljenog uslova. Takođe, skrećemo pažnju da je tehničkom specifikacijom predviđena mogućnost da se koriste zamenska vozila, znatno veće starosti. Na osnovu toga izvodimo zaključak da uslov u pogledu starosti vozila nije postavljen radi zaštite bezbednosti putnika ili nekog drugog sličnog razloga, jer bi u suprotnom starost bila jednako ograničena i za osnovna i za zamenska vozila.

2. Da li ste, istraživanjem tržišta, utvrdili da ćete za navedenu javnu nabavku obezbediti konkurenciju? S tim u vezi, molimo Vas da nam dostavite kopiju elektronskog dokumenta ili link ka internom aktu kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca, opis radnji koje su sprovedene u okviru ispitivanja tržišta, kao i kopije dokumenata koji su u vezi sa tim nastali.

3. Iz kog razloga u okviru dodatnih uslova predviđenim članom 76.ZJN niste tražili ispunjenje nikakvog finansijskog kapaciteta (godišnji obrt, likvidnost, solventnost i dr.)? Naime, po našem iskustvu, postavljanje uslova u pogledu finansijskog kapaciteta je uobičajeno i kod javnih nabavki daleko manje vrednosti.

4. Prilikom određivanja elemenata kriterijuma za dodelu ugovora, prednost je data vozilima koja poseduju rampe za ulaz osoba sa smanjenom mobilnošću. Da li ste razmatrali mogućnost da se postavljanjem odgovarajućih uslova obezbedi da svaka od linija u okviru poteza 500 ima bar jedno vozilo sa navedenom rampom?