Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ministarski obilasci i stručni nadzor

Datum kreiranja: nedelja, 20 avgust 2017

mgsiVanredne ministarske posete gradilištima i stavljanje do znanja da su kašnjenja u radovima nedopustiva, mogu da budu od koristi kao pritisak da se posao obavi na vreme, ali ne predstavljaju sistemsku meru. Redovno objavljivanje izveštaja o stručnom nadzoru na državnim gradlištima bi pomoglo da se javnost u većoj meri uključi u praćenje poštovanja obaveza. Time bi se smanjio prostor za spekulacije da se nekom izvođaću radova „gleda kroz prste“.

Poslednji takav slučaj je poseta ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gradilištu autoputa Obrenovac – Ub (https://goo.gl/XGYNbX) i njeno javno iskazano nezadovoljsto povodom dinamike izvođenja radova.

 Iz vesti se vidi da bi radovi morali da budu okončani u novembru i da je izvođaču već data opomena pred raskid ugovora. Naslućuje se strepnja ministarke da rokovi neće biti poštovani. Iz pominjanja dobre saradnje sa kineskim partnerima i pozivanje na moguću reakciju ambasadora te velike zemlje, naslućuje se i da se državni organi Srbije ustežu da do kraja „zategnu situaciju“, odnosno, da pokušavaju da kroz posredan politički pritisak utiču na izvođača da uradi ono za šta je plaćen ili će biti plaćen.

 Međutim, sa stanovišta primene Zakona o javnim nabavkama i drugih propisa bitne su i neke informacije koje ovom prilikom nisu saopštene. Prva je koliko dobro funkcioniše redovan nadzor projekta koji se vrši za potrebe državnih organa ili javnih preduzeća iz Srbije kao naručioca? Naime, vanredna poseta ministarke na gradilištu nosi medijsku i političku težinu, ali bi posao stručnog nadzora trebalo da se obavlja redovno i da pokaže ukoliko ima znatnih odstupanja od ugovorenih obaveza. Objavljivanje takvog izveštaja na sajtu Ministarstva bi značajno potkrepilo ministarkine ocene. Što je još važnije, tako bi javnost imala jasniju predstavu o tome koliko je kršenje ugovora ozbiljno u ovom trenutku, ako ga ima.

 Druga stvar koja je značajna sa stanovišta javnosti u Srbiji jesu mogućnosti koje stoje na raspolaganju u slučaju raskida ugovora – koliko će novca biti naplaćeno na ime izdatih garancija, kada bi mogao da se pokrene postupak za izbor novog izvođača, kakvim bi se cenama tu mogli nadati, u kojem roku bi posao mogao da bude završen ... Svi ti podaci će biti potrebni da bi se na kraju sagledalo da li trebalo postupiti oštrije prema nesavesnom izvođaču i da li bi u budućim nabavkama radova trebalo promeniti nešto kod definisanja uslova, kriterijuma za izbor i sredstava finansijskog obezbeđenja.