Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljeni dokumenti o JPP - deponija u Vinči

Datum kreiranja: petak, 25 avgust 2017

vinca google mapNa sajtu Transparentnosti Srbije možete pronaći spisak od 161 dokumenta u vezi sa Javno-privatnim partnerstvom grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada. Na istom mestu možete preuzeti sve dokumente koje smo dobili od Gradske uprave u vezi sa ovim postupkom.

Inače, postupak je u završnoj fazi pred potpisivanje ugovora. Predstavnici TS su ispratili neke od radnji u postupku - otvaranje i stručna ocena ponuda (u ovom slučaju "ponude", jer je prispela samo jedna). Nismo imali primedbi u vezi sa tim radnjama naručioca.

U javnosti ima osporavanja samog koncepta ove koncesije, sa ekološke i ekonomske tačke gledišta. 

Ukoliko neko od čitalaca na osnovu objavljenih dokumenata ima informacije koje bi ukazale na eventualne nepravilnosti ili na potrebu da se objave još neki dokumenti, molimo da nam na to ukaže.

foto: Vinča, Google Map