Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javno privatno partnerstvo za Vinču

Datum kreiranja: sreda, 27 septembar 2017

vinca google mapPovodom rasprave u Skupštini grada na kojoj je kao tačka dnevnog reda razmatrano javno privatno partnerstvo sa francusko-japanskim konzorcijumom o izgradnji postrojenja za preradu smeća i sređivanje deponije u Vinči, podsećamo da su na našem veb-sajtu (https://goo.gl/b4nKj4) postavljeni svi materijali koje smo dobili o tom javno-privatnom partnerstvu od Komisije za javnu nabavku u predmetnom postupku.

Poslednji među tim materijalima je ponuda koju je dostavio pobednički konzorcijum SUEZ & I-investement. Ranije smo objavili i dokumente u vezi sa odobrenjem koncesije, koje smo takođe dobili od Komisije. Podsećamo da u mnogim drugim prilikama nismo uspeli da dobijemo dokumente u vezi sa javno - privatnim partnerstvima, a u jednom skorašnjem (koncesija za Aerodrom) smo zbog toga uložili i tužbu protiv Vlade i resornog ministarstva. 

Ovi materijali, inače, nisu objavljeni na sajtu Skupštine grada.  Detaljan izveštaj sa sednice, na kojoj su odbornici dali saglasnost na nacrt ugovora o javno privatnom partnerstvu, možete naći na sajtu Insajdera: https://goo.gl/Zinhfj

Podsećamo da smo u istraživanjima (https://goo.gl/kmEjFS) za ocenu indeksa transparentnosti lokalnih vlasti, 2015. i 2017. godine, između ostalog proveravali da li skupštine gradova i opština objavljuju materijal o kojem će raspravljati na svojim sednicama. Većina opština nije imala praksu da te dokumente učini dostupnim. Među njima je i Grad Beograd koji je u oba rangiranja imao lošu ocenu (2017. godine indeks 34/100, a dve godine raniej 36/100).