Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Iskoristiti izbog poverenika za rešavanje ključnih problema

Datum kreiranja: ponedeljak, 22 jul 2019

Organizacije civilnog društva predlažu narodnim poslanicima da na sednici Narodne skupštine, koja počinje danas, iskoriste prisustvo kandidata za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milana Marinovića, i pomognu javnosti da sazna koji su stavovi kandidata u vezi sa rešavanjem ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada. Istovremeno, pozivamo gospodina Marinovića da javnost upozna sa svojim stavovima po ovim pitanjima i u slučaju da ona ne postave narodni poslanici.

 Predstavljanje kandidata, koje je organizovao Odbor za kulturu i informisanje, nije organizovano na način koji bi omogućio kandidatima za poverenika da upoznaju narodne poslanike i javnost po svim bitnim pitanjima za rad ove važne institucije.

Smatramo naročito značajnim da se javnost upozna sa stavovima i planovima budućeg poverenika za rešavanje problema koji su prepoznati u izveštaja o radu, i to:  1) ključne odredbe postojećih zakona o slobodnom pristupu infomacijama i zaštiti podataka o ličnosti koje bi trebalo unaprediti; 2) stav prema nameravanom umanjenju prava na pristup informacijama u vezi sa radom preduzeća u državnom vlasništvu na osnovu nacrta izmena Zakona iz 2018; 3) pokušaji da se pravo na pristup  pojedinim informacijama u potpunosti isključi odredbama drugih zakona; 4) predlozi kako da se prevaziđe problem neizvršavanja konačnih rešenja Poverenika; 5) problem nedovoljnog nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama i malog broja pokrenutih prekršajnih postupaka, za šta je trenutno nadležna upravna inspekcija.

Takođe, imajući u vidu da primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti počinje za nešto manje od mesec dana, od izuzetnog je značaja da javnost bude upoznata sa planovima poverenika u vezi sa: 1) usvajanjem podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona; 2) planu za prevazilaženje praktičnih implikacija nedostataka novog Zakona, između ostalog i neregulisanja oblasti video nadzora, neusklađenosti pojedinih odredbi Zakona sa Ustavom RS, nejasno uređenog postupka za zaštitu prava građana i nadzora nad primenom Zakona, a na koje je nedavno ukazala i Evropska komisija u Studiji o usklađenosti ZZPL sa propisima EU; 3) informisanjem i edukacijom rukovalaca podacima i građana o novim obavezama i pravima koja predviđa novi Zakon. 

 Smatramo da bi diskusija o navedenim pitanjima predstavljala najbolji uvod za uspešno obavljanje funkcije poverenika i izgradnju poverenja javnosti. Takva debata bi ujedno značajno pomogla i narodnim poslanicima da uvide na koji način mogu najbolje pomoći uspešnije ostvarivanje dva ustavna prava građana – na pristup informacijama o radu organa vlasti i zaštitu podataka o ličnosti.

CRTA

Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Partneri za demokratske promene Srbija

SHARE fondacija

Transparentnost Srbija

Beogradski centar za bezbednosnu politiku