Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Niški tužilac nije ispitao da li je Drobnjak zloupotrebio položaj u Кukulovcima

Datum kreiranja: utorak, 15 septembar 2020

Više javno tužilaštvo u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je bez valjanih argumenata odbacilo krivičnu prijavu organizacije Transparentnost Srbija protiv v.d direktora JP ''Putevi Srbije'' Zorana Drobnjaka, zbog davanja mita u vezi sa glasanjem tokom predizborne posete selu Кukulovce kod Leskovca, kao i krivičnu prijavu organizacije CRTA podnetu u istoj stvari. Slučaj „Kukulovce“ je jedan od najilustrativnijih primera zloupotrebe javnih resursa za potrebe izborne kampanje sa poslednjih izbora – problema koji nije rešen izmenama propisa i pored toga što se navodi među prioritetnim preporukama međunarodnih i domaćih posmatrača.

Najbolju ilustraciju pogrešnog razmatranja ove krivične prijave predstavljaju navodi iz Obrazloženja Rešenja o odbacivanju, prema kojima je ''.... prijavljeni Zoran Drobnjak prve polovine juna pristupio u selu Kukulovce...'', te da je sastanak meštana jednog sela sa v.d. direktorom JP i njihovim gradonačelnikom ''.....neformalno vođen razgovor....'', iako je reč o skupu na kojem su javni funkcioneri učestvovali u službenom kapacitetu, a na koji su pozvani i mediji.

Iako bi utvrđivanje uzročno – posledičnih veza trebalo da predstavlja rutinski deo rada javnih tužilaca, iz odgovora VJT proizlazi da nije razmatrano da li postoji veza između vesti da su meštani sela, koji su na predsedničkim izborima podržali kandidata Srpske napredne stranke, najavili bojkot parlamentarnih izbora zbog toga što nisu izvedeni obećani radovi u selu, boravka v.d. direkora JP ''Putevi Srbije'' u društvu gradonačelnika Leskovca u tom selu samo dva dana nakon objavljivanja vesti i obećanja koje je bilo praćeno porukom: '' .... i sada da izađete na glasanje....''.

Da se zamenik VJT koji je postupao u ovom predmetu potrudio da, saglasno svojim obavezama i ovlašćenjima, utvrdi činjenično stanje, mogao je da pribavi dokument koji najbolje govori koliko je Zoran Drobnjak ozbiljan kada daje obećanja o tome na koji način će se koristiti sredstva javnog preduzeća. Naime, JP ''Putevi Srbije'' je dalo Nalog za urgentno održavanje (III br. 952-11864/20-1) preduzeću ''Srbijaautoput'' d.o.o. Beograd da izvrše radove pojačanog održavanja i rehabilitacije lokalnih-seoskih ulica u selu Кukulovce 12. juna, odnosno dva dana nakon predizbornih obećanja v.d. direktora JP ''Putevi Srbije'' u tom selu. Zamenik VJT je utvrdio nespornu činjenicu – da je za asfaltiranjem ulica u selu Kukulovce postojala potreba, ali je kao nesporne činjenice naveo i tvrdnje za koje ne postoji potkrepljenje - „da bi se ti radovi svakako realizovali kroz određeni vremenski period“ i da bi radove „svakako finansiralo JP Putevi Srbije“. Naime, asfaltiranje seoskih ulica uopšte nije obaveza republičkog javnog preduzeća, već za to postoji samo mogućnost kroz „naloge za urgentno održavanje“. Tužilac nije predočio dokaze da je izvođenje konkretnih radova bilo prethodno planirano niti da je za njega postojao projekat.

U vezi sa ovim podsećamo da izvršenje krivičnog dela „davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem“ ne mora biti povezano sa pozivom da se glasa ni za jednu određenu stranku na izborima, i da izvršilac ne mora biti član ili funkcioner bilo koje stranke, već bilo koje lice koje „nudi, daje ili obeća nagradu drugome da na izborima glasa ili ne glasa“.

Transparentnost Srbija će povodom nezakonitog postupanja zamenika javnog tužioca uputiti pritužbu VJT u Nišu, kao i disciplinskom tužiocu Državnog veća tužilaca. TS je u više navrata predlagala zakonska rešenja koja bi smanjila prostor za diskrecione odluke o korišćenju javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, činjenica da su mogućnosti za zloupotrebu sredstava javnih preduzeća u postojećem pravnom okviru velike, ne oslobađa odgovornosti javne tužioce da krivično gone počinioce u onim slučajevima gde postoje jasni dokazi o tome da su javna sredstva iskorišćena za kupovinu naklnonosti birača.  

Transparentnost Srbija

Beograd

15.9.2020.

Napomena:

Linkovi ka dokumentima u tekstu:

Krivična prijava organizacije Transparentnost Srbija

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Dopis_VJT_Ni%C5%A1_Posebno_odeljenje.pdf

Obrazloženja rešenje o odbacivanju

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/VJT_odbacilo_krivi%C4%8Dnu_prijavu.pdf

Dokument

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Odgovor_Putevi_Kukulovce.pdf