Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost podnela predlog za brisanje nezakonitih zastupnika javnih preduzeća iz registra

Datum kreiranja: sreda, 23 septembar 2020

Od 34 preduzeća u državnom vlasništvu na koja se primenjuje Zakona o javnim preduzećima, samo devet ima direktore izabrane na konkursu, kao što nalaže Zakon, dok su u 22 na čelu vršioci dužnosti direktora.U još tri preduzeća nije bilo moguće utvrditi u kojem statusu je direktor.

Od 22 slučaja "vd stanja" (13 javnih preduzeća i devet akcionarskih društava ili društava sa ograničenom odgovornošću), u čak 19 je istekao mandat vd direktora, koji je zakonom ograničen na najduže 12 meseci.

Sve odluke i ugovori potpisani od strane tih 19 građana koji nezakonito rukovode javnim preduzećima posle isteka mandata su ništavi, što je već utvrđeno najmanje jednom sudskom presudom.[1]U tom predmetu je zaposleni dobio spor protiv JP Pošte Srbije, jer je rešenje protiv njega doneto na osnovu pisanog ovlašćenja v.d. direktorke kojoj je istekao mandat.

S obzirom na to da ovakvo nezakonito stanje može doneti nesagledive štetne posledice, Transparentnost Srbija podnela je Ministarstvu privrede predlog da za tih 19 preduzeća izvrši nadzor, da o tome obavesti Vladu Srbije kao osnivača i inicira pokretanje postupka za izbor direktora kao i da obavesti druge nadležne organe o potrebi vršenja inspekcijskog nadzora nad aktima javnih preduzeća koja su doneta od strane neovlašćenih lica i njihovog proglašavanja ništavim.

TS je takođe dostavila Agenciji za privredne registre inicijativu da pokrene postupak promene podataka o zastupnicima javnih preduzeća u registru i na taj način spreči dalje nastupanje štetnih posledica koj netačni podaci mogu proizvesti u pravnom poretku i prometu.

Svi dopisi mogu se preuzeti sa sajta TS, sa stranice Aktivnosti/"Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima"[2].

TS je prikupila detaljne podatke o imenovanjima direktora i v.d. direktora svih 34 preduzeća u periodu od 2012. godine, kada je usvojen Zakon o javnim preduzećima kojim su javni konkursi za izbor direktora postali obavezni do danas.

U nekim od preduzeća od tada nije okončan nijedan konkurs i imaju vršioce dužnosti već sedam ili osam godina, a rekord drži JP Putevi Srbije u kome vd status traje devet godina.

Prema podacima TS, koji se takođe mogu naći na stranici Aktivnosti/"Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima"[3], u 19 preduzeća nisu okončani konkursi koji su raspisani 2017. godine, prvi čemu su u šest od njih 19 konkursi raspisivani i 2013. i takođe nikada nisu okončani, u jednom nije završen konkurs iz 2015. pre raspisivanje novog, a u šest preduzeća je konkurs iz 2016. ostao bez epiloga pa je raspisan novi, koji takođe nije rezultirao imenovanjem direktora.

Preduzeća koja trenutno nemaju zakonite direktore ili vršioce dužnosti su sledeća:

 1. NP Đerdap
 2. Državna lutrija doo
 3. EPS
 4. ETV
 5. NP Fruška gora
 6. NP Kopaonik
 7. Koridori Srbije
 8. Mreža most
 9. Nuklearni objekti Srbije
 10. Pošta Srbije
 11. Putevi Srbije
 12. JP PEU Resavica
 13. Srbija kargo
 14. Srbija voz
 15. Srbijagas
 16. Srbijašume
 17. NP Stara planina
 18. NP Uvac
 19. Železnice Srbije

Za JP Šar planina nije moguće utvrditi, ali sudeći po dostupnim podacima ni ono nema zakonitog direktora.

Vršioci dužnosti rukovode i preduzećima Transnafta ad, Infrastrukture železnice Srbije ad i Tvrđava Golubački grad doo. Za razliku od preduzeća sa spiska, u ta tri preduzeća mandat vršilaca dužnosti još uvek nije istekao.

Transparentnost Srbija

Beograd, 23.9.2020.

 

[1]https://www.blic.rs/vesti/drustvo/sud-mira-petrovic-nije-direktor-ponistena-resenja-o-suspenzijama-radnika-poste/mvx3qtf

[2]https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/191-razresenje-v-d-stanja-u-javnim-preduzecima

[3]https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/191-razresenje-v-d-stanja-u-javnim-preduzecima