Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nezakonito odabran partner za izgradnju stanične zgrade na Prokopu

Datum kreiranja: petak, 22 januar 2021

Republička direkcija za imovinu je, sudeći po raspoloživim podacima, nezakonito odabrala privatnog partnera za zajedničku izgradnju zgrade železničke stanice „Beograd – Centar“ (Prokop), parkinga i pratećih komercijalnih sadržaja[1].  

Ne samo da je ovo kršenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu prošo bez reakcije drugih državnih organa, već su u njemu učestvovali i predstavnici Vlade, Ministarstva finansija, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Beograda, Državnog pravobranilaštva, preduzeća Infrastrukture železnice Srbije i preduzeća „Beograd čvor“, koji su dali članove komisije za izbor ponuđača.

Naime, Direkcija je 16. jula 2019. raspisala javni poziv „potencijalnim partnerima“ da upute pismene ponude za izgradnju stanične zgrade, parkinga i pratećih komerncijalnih sadržaja. Kako je objavljeno, Republika Srbija bi uložila zemljište i omogućila izgradnju, a privatni partner bi pribavio dokumentaciju i finansirao izgradnju. Da ovo nije bio samo neobavezujući poziv za iskazivanje interesovanja, svedoči i činjenica da se u oglasu navodi da će nakon analize, biti odabrana najpovoljnija ponuda. To je očigledno i učinjeno: kako se može videti iz dokumentacije Urbanističkog projekta[2] u skladu sa zaključkom Vlade 05 broj 464‐3362/2020., 14.05.2020. je zaključen „Okvirni ugovor o zajedničkoj izgradnji objekta železničke stanice, parkinga i pratećih komercijalnih sadržaja na ploči i prenosu prava na nepokretnostima između Republike Srbije i Railway City d.o.o. Beograd, kao investitora.

Ovaj ugovor nesumnjivo predstavlja javno-privatno partnerstvo, pa je u skladu sa Zakonom o JPP i koncesijama iz 2011. morao biti sproveden drugačiji postupak. Po zakonu, projekat je trebalo da prvo odobri Komisija za javno-privatna partnerstva, a zatim je morao da se sprovede postupak nabavke, gde bi kriterijumi za odabir partnera bili precizno određeni, u kojem bi postojala zaštita prava ponuđača, što ovde nije bio slučaj. Pored toga, takav postupak bi garantovao i javnost ključnih informacija o sprovedenom postupku, obavezama privatnog partnera i ulaganjima države, koja sada nije obezbeđena. Ne samo da nisu objavljene odluke o izboru ponuđača i ugovor, već građani Srbije ne bi ni saznali za njegovo zaključivanje da se za ovu temu nisu zainteresovali novinari, pre svega „Politike“.

Zbog svega navedenog i nedoumica koje su se povodom prirode ovog posla pojavile u javnosti, Koalicija za nadzor javnih finansija i Transparentnost Srbija zahtevaju od Vlade Republike Srbije da hitno učini javno dostupnom svu dokumentacju kao i ugovor sa preduzećem Railway City d.o.o. Beograd.

 (Zajedničko saopštenje Transparentnosti Srbija i Koalicije za nadzor javnih finansija)

Detaljnije na: http://nadzor.org.rs/pdf/prokop.pdf

[1]http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/BEOGRAD%20CENTAR%20%20Oglas%2016.07.2019..pdf

[2]https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-za-izgradnju-objekta-zeleznicke-stanice-parkinga