Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Direkcija za imovinu obmanjuje javnost u vezi sa Prokopom

Datum kreiranja: ponedeljak, 01 februar 2021

U odgovoru na ukazivanje „Transparentnosti Srbije“ i „Koalicije za nadzor javnih finansija“ da je prilikom izbora privatnog partnera koji će dobiti pravo da izgradi zgradu železničke stanice „Beograd centar“, parkinge i prateće komercijalne sadržaje u okviru Prokopa prekršen Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, Republička direkcija za imovinu se pozvala na odredbe dva druga zakona. Međutim, kao što pokazuje analiza tih propisa, u pitanju su odredbe koje se uopšte ne mogu primeniti na ovaj slučaj.

Tako se, između ostalog, RDI poziva na to da je Vlada odlučila da je reč o „projektu od značaja za Republiku Srbiju“, na osnovu norme koja se odnosi na situacije kada se vrši prenamena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, iako je ovde nesumnjivo reč o građevinskom zemljištu. RDI takođe tvrdi da je na osnovu člana člana 100. Zakona o planiranju i izgradnji i člana 15. Zakona o javnoj svojini, mogla da otuđi zemljište u javnoj svojini bez javnog nadmetanja, iako upravo ove norme upućuju na obavezu sprovođenja postupka javno-privatnog partnerstva.

Za realizaciju ovog projekta je Republička direkcija za imovinu imala dve mogućnosti – da sprovede objedinjeni postupak javno-privatnog partnerstva, ukoliko su za to ispunjeni uslovi (dugoročna saradnja javnog i privatnog partnera), ili da sprovede više odvojenih postupaka koji su uređeni zakonima Republike Srbije – npr. jedan za nabavku radova izgradnje železničke stanice i drugi za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju komercijalnih objekata. Umesto toga, opredelila se za to da sprovede postupak koji nije uređen ni jednim pravnim aktom („javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti“), a koji nije obezbedio adekvatan nivo transparentnosti, gde kriterijumi za odabir ponuda nisu bili precizno utvrđeni i u kojem nije postojala  mogućnost zaštite prava zainteresovanih partnera niti zaštite javnog interesa.

Zaključujemo da je Republička direkcija za imovinu, umesto da prepozna i da pokuša da otkloni ozbiljne propuste na koje smo ukazali, nespretno pokušala da opravda očigledno nezakonitu dodelu državnog ugovora i javne imovine privatnom partneru, navodeći kao „pravni osnov“ odredbe posebnih zakona koje se ne mogu primeniti u ovom slučaju, a sve u svrhu obmane javnosti.

Detaljna pravna analiza je priloženahttps://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Analiza_odgovora_Direkcije_za_imovinu_-_Nezaknitosti_na_Prokopu.pdf

Koalicija za nadzor javnih finansija

Transparentnost Srbija

1. februar 2021.