Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Za izborne kampanje bez korupcije i zloupotrebe javnih resursa

Datum kreiranja: četvrtak, 21 novembar 2013

Organizacija Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International), uputila je nedavno osnovanom Nacionalnom ogranku međunarodne inicijative parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC)[1] u Narodnoj skupštini Republike Srbije inicijativu za formiranje Nadzornog odbora, u skladu sa članovima 99. i 100. Zakona o izboru narodnih poslanika[2].

 

Smatramo veoma značajnim da upravo GOPAK grupa inicira formiranje Nadzornog odbora, koji i pored zakonske obaveze, Skupština nije formirala još od parlamentarnih izbora iz decembra 2000. Da je Nadzorni odbor formiran i da je Skupština ostvarila svoju funkciju ovo telo moglo bi da pravovremeno ukaže na zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, ali i da utiče da drugi državni organi kvalitetno urade svoj deo posla tokom kampanje (RRA, Agencija za borbu protiv korupcije, RIK)[3]. Na svim dosadašnjim izborima, opozicija je s pravom ukazivala na to da je propust da se formira Nadzorni odbor pogodovao pojedinim vidovima zloupotrebe javnih resursa. Transparentnost – Srbija je tokom izborne kampanje 2012 identifikovala korišćenje navodno redovnih aktivnosti državnih funkcionera za partijsku promociju u medijima kao jedan od najkrupnijih problema. Smatramo da taj problemnije adekvatno rešen postojećim propisima i kontrolom državnih organa.

 

Nema prepreke da se članovi Nadzornog odbora izaberu, iako parlamentarni izbori nisu raspisani, jer to telo može početi sa radom kada kampanja bude počela, a moglo bi da da svoj doprinos i u vezi sa skorašnjim lokalnim izborima u Gradu Beogradu[4].

 

Transparentnost Srbija je u dopisu pozvala sve članove GOPAK-a i njihove poslaničke grupe da demonstriraju raskid sa dosadašnjom praksom nepoštovanja zakona i na ovaj način daju svoj doprinos jačanju antikorupcijskih mehanizama. Takođe smo predložili članovima GOPAK i njihovim poslaničkim grupama  da razmotre šta narodni poslanici mogu da učine kao bi se rešili drugi problemi korupcije i zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, na osnovu prioriteta za dalje postupanje prema mišljenju TS[5], a koji nisu rešeni u proteklih mesec i po dana.

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 21. novembar 2013.

 [1] Nacionalni ogranak u Srbiji čine Zoran Babić (SNS, predsednik), Olgica Batić, SPO-DHSS, Stefana Miladinović,   SPS, Maja Videnović,  DS, Dubravka Filipovski,  NS, Srđan Spasojević,  NS, Mira Petrović,  PUPS, Vladimir Marinković,  SDPS, Milan Lapčević,  DSS, Đorđe Stojšić,  LSDV, Elvira Kovač,  SVM, Snežana Stojanović Plavšić,  URS, Marija Obradović,  SNS, Kenan Hajdarević.,  LDP.

 

[2] (Sl. glasnik RS,  br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US i 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon)

[3] Nadzorni odbor je nadležan da u u postupku sprovođenja izbora sprovodi opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, kandidata i medija.

[4] Formiranje Nadzornog odbora neće stvoriti ni teret za budžet, ukoliko se ne bi predvidele naknade za članove.

[5] Saopštenje za javnost TS od 4. oktobra 2013. Kao prioriteti za rešavanje pre raspisivanja beogradskih izbora su istaknuti sledeći:

1. Da Agencija za borbu protiv korupcije dovrši kontrolu finansijskih izveštaja o izbornoj kampanji iz 2012, pokrene postupke u svim utvrđenim slučajevima kršenja Zakona i javnosti predoči podatke o tome. Objavljivanje ovih podataka delovaće, prema oceni TS,preventivno protiv kršenja pravila u novoj izbornoj kampanji ali će takođe dati biračima bitno obaveštenje o prethodnom poštovanju antikorupcijskih propisa.

2. Da policija i javno tužilaštvo pre raspisivanja izbora saopšte šta su uradili na ispitivanju svih krivičnih dela o za koja su se politički takmaci međusobno optuživali tokom prethodnih izbora, a naročito u vezi sa nepravilnostima u vezi sa brojanjem glasova, kupovinom glasova i zloupotrebom javnih resursa.

3. Da se preciznije uredi praksa promocije kandidata na izborima i lidera stanaka koji su ujedno i javni funkcioneri tokom izborne kampanje. Monitoring Transparentnosti – Srbija je 2012 utvrdio kod ondašnjih funkcionera povećanje učestalosti „redovnih“ aktivnosti od neverovatnih 2 do 17 puta u odnosu na neizborni period. Vanredni lokalni izbori u poslednjih godinu dana pokazuju nastavak ove prakse. To uključuje naročito potpisivanje sporazuma sa investitorima, otvaranje javnih objekata, posete gradilištima, podelu socijalne pomoći i druge događaje. Ako je nužno da se takve stvari rade u doba kampanje, prisustvo političara svakako nije neophodno – to mogu učiniti javni službenici koji ne učestvuju u izbornoj kampanji.

4. Da se što pre izmene medijski propisi, tako da,za razliku od sadašnjeg stanja,obezbede javnost vlasništva, način finansiranja i javnost podataka o većim finansijerima medija a da Republička radiodifuzna agencija pravovremeno reaguje na sve slučajeve programskog ili finansijskog favorizovanja koji su protivni zakonu i obavezujućim uputstvima RRA.

5. Da se preciziraju norme u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, naročito u oblastima koje su se na prošlim izborima pokazale kao sporne – plaćanje troškova nakon kampanje, krediti, humanitarne aktivnosti stranaka i pravno nejasan status grupa građana.

6. Da se u roku od 48 sati objavljuju podaci o trošenju budžetskih sredstava, preuzimanju finansijskih obaveza i zapošljavanju u državnoj i lokalnoj upravi, javnim službama i preduzećima u doba kampanje i da se ovi procesi podvrgnu posebnoj kontroli, pošto su do sada često služili političkoj promociji i kupovini podrške birača.

7. Da izborni programi učesnika budu objavljeni na početku kampanje, kako bi bilo dovoljno vremena da stručnjaci daju komentare, ali i da bi stranke pružile razumno obrazloženje načina ostvarivanja predizbornih obećanja i finansiranja najavljenih aktivnosti.