Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izmeniti sporne odredbe zakona

Datum kreiranja: sreda, 06 novembar 2013

Transparentnost – Srbija (deo međunarodne mreže Transparency International)  pozdravlja odluku Vlade Srbije da povuče iz skupštinske procedure predloge izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima i Zakona o državnoj upravi.

 

Nadamo se da će Vlada izmeniti odredbe koje su suprotne proklamovanom zalaganju za depolitizaciju javnog sektora, odredbe kojima su legalizovana protivzakonita postavljenja državnih službenika na položaje u protekle tri godine, te da će iskoristiti ovu priliku da ukine potencijalno koruptivne mehanizme koji postoje u zakonu.

 

Pre svega to se odnosi na izmenu odredbi Zakona o državnim službenicima koje predstavljaju moćno sredstvo političkog uticaja u rukama Vlade, i koje obeshrabruju kandidate bez političke veze da se uopšte javljaju na konkurse. Reč je naime o odbredbama Zakona o državnim slućbenicima prema kojima Vlada, između tri kandidata predložena od konkursne komisije, može da odabere onog koji joj je najviše po volji ili da, ako se među kandidatima ne nađe „politički favorit“, ne odabere ni jednog od kandidata koji ispunjavaju uslove za popunjavanje položaja.

 

Inače, predloženim izmenama predviđa se ukidanje člana 179. Zakona o državnim službenicima, koji je u poslednje tri godine masovno zloupotrebljavan  za postavljanje službenika na položaje bez konkursa. Međutim, iz ostalih predloženih promena Zakona proizlazi da će svi nelegalno postavljeni službenici ostati na tim mestima, jer se predviđa raspisivanje konkursa i postavljanje vršilaca dužnosti kao rešenje samo na one položaje koji uopšte nisu popunjeni a ne i za one koji su od 1.1.2011. popunjeni nelegalno.

 

Vladinim predlogom je načinjen korak ka uređenju procedure postavljanja vršilaca dužnosti, ali bi se predložene norme, sada kada su zakoni povučeni iz procedure, mogle dodatno poboljšati tako što bi se predvidela obaveza da se za vršioca dužnosti postavi službenik koji već radi u tom organu i ispunjava uslove, ukoliko takvih ima.

 

U predloženim izmenama Zakona o državnoj upravi se predviđa da mesta načelnika okruga i formalno postanu političke funkcije, uz obrazloženje da je “za efikasno vršenje navedenih poslova neophodno imati političku podršku i jasno političko ovlašćenje”. Međutim, ukoliko želimo da od Srbije napravimo pravnu državu, razmišljanje i postupanje bi trebalo da ide u suprotnom pravcu – kako da napravimo sistem u kojem će državne institucije sarađivati međusobno i obavljati poslove iz svoje nadležnosti upravo zato što to jeste njihov posao, a ne zbog toga što znaju da im se obraća službenik koji ima i snažnu političku „zaleđinu“.

 

Nadamo se da će vlada izmeniti ove sporne odredbe i da će ukidanjem potencijalno koruptivnog mehanizma iz Zakona o državnim službenicima dokazati odlučnost da se bori protiv korupcije u svim oblastima.

 

 

Beograd,

6. novembra 2013.