Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Legalizacija protivzakonitih postavljenja službenika na položaje

Datum kreiranja: ponedeljak, 04 novembar 2013

Saopštenje za javnost:

 

Legalizacija protivzakonitih postavljenja službenika na položaje

 

Transparentnost – Srbija (deo međunarodne mreže Transparency International)  upozorava da aktuelni predlozi izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima i Zakona o državnoj upravi[1] legalizuju protivzakonita postavljenja državnih službenika na položaje (npr. pomoćnici ministara, direktori samostalnih uprava, sekretari ministarstava) koja su učinjena posle 1.1.2011.  bez sprovođenja obaveznih konkursa[2] pri čemu se u obrazloženju predloga Zakona ni jednom rečju ne ukazuje na ovaj problem. Pored toga, napred pomenute izmene zakona proširuju krug lica koja će se biti postavljana i formalno „po političkoj liniji“ i na načelnike upravnih okruga, što je potpuno suprotno najavljenoj depolitizaciji javnog sektora.

 

Istini za volju, u predloženim izmenama ima i korisnih novina. Među njima se pre svega može istaći  zakonsko uređivanje načina određivanja vršilaca dužnosti , za čime postoji realna potreba, a koje do sada nije bilo propisano kao pravna mogućnost.

 

Predložene izmene predviđaju ukidanje člana 179. Zakona o državnim službenicima,, koji je u poslednje tri godine masovno zloupotrebljavan  za postavljanje službenika na položaje bez konkursa, i pored toga što su svi konkursi morali da budu sprovedeni do kraja 2010. godine. Za položaje koji su nastali  u kasnijem periodu (npr. usled pregrupisavanja organa državne uprave nakon izmena Zakona o ministarstvima) uopšte nije postojala zakonska mogućnost postavljenja bez konkursa, ali je Vlada to svejedno činila uz protivzakonito pozivanje na član 179, st. 2. Brisanje ove norme iz Zakona će označiti prekid takve prakse u budućnosti. Međutim, iz ostalih predloženih promena Zakona proizlazi da će svi nelegalno postavljeni službenici ostati na tim mestima, to jest, da će nelegalno postupanje prethodne i aktuelne Vlade biti legalizovano. Naime, izmene Zakona predviđaju raspisivanje konkursa i postavljanje vršilaca dužnosti kao rešenje samo na one položaje koji uopšte nisu popunjeni a ne i za one koji su od 1.1.2011. popunjeni nelegalno.

 

Dosledno svojoj trogodišnjoj politici ignorisanja ovog problema, koja uključuje i ignorisanje zahteva za pristup informacijama TS iz 2011 i 2012, po kojima smo pokrenuli upravne sporove, Vlada u obrazloženju predloga zakona ne navodi na koliko položaja se ove izmene zakona odnose i u koliko slučajeva je do sada izbegnuto raspisivanje konkursa.

 

Iako je po mišljenju Transparentnosti – Srbija  dobro to što se konačno uređuje postavljanje vršilaca dužnosti, po oceni naše organizacije to nije učinjeno na najbolji način. Predložene norme bi se mogle poboljšati tako što bi se predvidela obaveza da se za vršioca dužnosti postavi službenik koji već radi u tom organu i ispunjava uslove, ukoliko takvih ima. Osim toga, u Zakonu bi trebalo predvideti i druge izmene, na koje bismo svakako pravovremeno ukazali nadležnom ministarstvu da je bila organizovana javna rasprava o ovom pitanju za koje javnost pokazuje veliko interesovanje, što se na žalost, nije dogodilo.Pre svega, smatramo da je neophodno odstraniti moćna sredstva političkog uticaja u rukama Vlade, koja danas obeshrabruju kandidate koji nemaju političke veze da se uopšte javljaju na konkurse. To je pravna mogućnost da Vlada, između tri kandidata predložena od komisije, odabere onog koji joj je najviše po volji/ odgovara, ili da, ako se među kandidatima ne nađe „politički favorit“ ne odabere ni jednog od kandidata koji ispunjavaju uslove.

 

U predloženim izmenama Zakona o državnoj upravi se predviđa da mesta načelnika okruga i formalno postanu političke funkcije, čime bi se zakoni prilagodili praksi, kad već nije obrnuto. Sve ono što je rečeno u obrazloženju ove promene važi i za bilo koje rukovodeće mesto u javnoj administraciji – da je “za efikasno vršenje navedenih poslova neophodno imati političku podršku i jasno političko ovlašćenje”. Međutim, ukoliko želimo da od Srbije napravimo pravnu državu, razmišljanje i postupanje bi trebalo da ide u suprotnom pravcu – kako da napravimo sistem u kojem će državne institucije sarađivati međusobno i obavljati poslove iz svoje nadležnosti upravo zato što to jeste njihov posao, a ne zbog toga što znaju da im se obraća službenik koji ima i snažnu političku „zaleđinu“.

 

Nadamo se da će u odsustvu prethodne javne rasprave, poslaničke grupe reagovati i da će aktuelni predlozi zakona biti poboljšani makar u ovoj fazi zakonodavnog postupka, ako ni zbog čega drugog, a onda radi ostvarivanja načela za koja je Vlada i dobila mandat od Narodne skupštine.

 

Transparentnost – Srbija , Beograd, 4. novembar 2013.