Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nedovoljno jasna antikorupcijska platforma rekonstruisane Vlade

Datum kreiranja: ponedeljak, 02 septembar 2013

Transparentnost – Srbija ocenjuje da ekspoze koji je prethodio izboru rekonstruisane Vlade ne daje dovoljno jasne odgovore na dileme o planovima Vlade Srbije za predstojeću borbu protiv korupcije. Premijerov govor i odabir nestranačkih ministara finansija i ekonomije daje prostora za nadu da će biti smanjen prostor za korupciju u vezi sa učešćem države u privrednom životu. S druge strane, o preventivnim i represivnim merama borbe protiv korupcije ovaj dokument sadrži manje podataka od planova iz 2012[1], koji su takođe bili nedovoljno precizni. I dalje nije uređeno ni pitanje ovlašćenja i obaveza prvog potpredsednika Vlade u borbi protiv korupcije.

Uvođenje šest ministara koji, kako je saopšteno, nisu članovi vladajućih stranaka, se obrazlaže potrebom da Srbija „ne bude talac međustranačkih sukoba i podele vlasti“. Ako je uvođenje nestranačkih ministara recept za rešavanje ovog ozbiljnog problema, nameće se pitanje zbog čega se smatra da je dobro da dve trećine resora i dalje budu taoci „međustranačkih sukoba i podele vlasti“?

Ekspoze sadrži niz načelnih stavova, čija realizacija može imati dobre efekte, o manjoj ulozi države u privrednom životu, „nultoj toleranciji“ kod naplate poreza, najavu konsolidovanja javnih finansija, reforme javnog sektora, regulative, javnih preduzeća i korišćenja elektronske uprave „gde god je to moguće“. Međutim, u istom dokumentu se nalaze i najave „stimuisanja i privlačenja direktnih stranih investicija“, koje se do sada uglavnom realizovalo uglavnom kroz odricanje države od poreza i direktne subvencije, kao i povećanje „investicione potrošnje države“, što je u neskladu sa drugim delovima plana Vlade. Kao što je Transparentnost – Srbija nedavno istakla[2], dodatan problem je to što su aranžmani sa stranim investitorima i odluke Vlade o preuzimanju dugova preduzeća uglavnom netransparentni i zasnovani na arbitrernom odlučivanju od slučaja do slučaja.

Po našoj oceni, korisno je što premijer najavljuje jačanje pojedinih službi u oblasti javnih finansija, mada bi najave mogle biti preciznije (npr. ne pominje se direktno budžetska inspekcija i Uprava za javne nabavke). Očekivali smo i da najava premijera o „transparentnosti kod svih korisnika budžeta“ bude konkretnija - kako će se obezbediti da transparentnost bude veća, hoće li Vlada pokrenuti postupak za smenu rukovodilaca budžetskih institucija koji su se do sada oglušivali o zakonske obaveze i šta će Vlada učiniti na jačanju javnosti sopstvenog rada.

U delu o borbi protiv korupcije se umesto planova za ostatak mandata, sa konkretnim merama i etapnim ciljevima, navode podaci o broju krivičnih prijava Policije Tužilaštvu za organizovani kriminal, kojima je mesto u izveštaju o radu. Takođe ekspoze ne sadrži podatke o daljim koracima u prevenciji korupcije, pa čak ni one aktivnosti koje bi uskoro trebalo da počnu na osnovu nedavno usvojene antikorupcijske strategije, poput zaštite uzbunjivača, uređenog lobiranja, javnih rasprava, postupanja po preporukama nezavisnih državnih organa, izmene propisa o finansiranju političkih aktivnosti, rešavanju sukoba interesa i kontroli imovine funkcionera itd. Po našem mišljenju, ekspoze premijera nije doprineo osvetljavanju organizacije rada same Vlade u borbi protiv korupcije – koju ulogu će imati prvi potpredsednik Vlade, koju Ministarstvo pravde i državne uprave a koju Vladin Savet za borbu protiv korupcije[3].

Transparentnost – Srbija

Beograd, 2. septembar 2013.