Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Za objavljivanje sporazuma sa investitorima

Datum kreiranja: petak, 09 avgust 2013

Transparentnost Srbija poziva Vladu Srbije da na sajtu redovno objavljuje memorandume i sporazume kojima se uspostavljaju obaveze prema investitorima, uključujući i najnoviji, Memorandum o saradnji između Republike Srbije i kompanije "Global Capital Advisors Management" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

 

Srbija je u prošlosti imala loša iskustva sa ugovorima i sporazumima koji su skrivani od očiju javnosti, pri čemu je najsvežiji slučaj sporazuma o izgradnji solarne elektrane na jugu Srbije.

 

I dok se osnovni ugovori o koncesiji za auto-put Horgoš- Požega, Naftno-gasni sporazum i ugovor sa kompanijom Fijat, koji su u prošlosti izazvali brojne kontroverze, sada mogu pronaći na sajtu Vlade Srbije, među samo pet dokumenata objavljenih u rubrici “Ekonomski ugovori i sporazumi“ (http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=179479), niti jedan od dokumenata potpisanih sa kompanijom Sekjurum ekviti partners Jurop (Securum Equity Partners Europe) o izgradnji solarnog parka nije dostupan na sajtu Vlade[1].

 

Ono što posebno brine jeste činjenica da se u većini slučajeva radi o poslovima koji imaju odlike javno-privatnog partnerstva, a da se u njihovoj pripremi ne primenjuje Zakon o javno-privatnom partnerstvu, donet upravo kako bi uredio ovu oblast privlačnu za investitore, ali potencijalno visoko rizičnu sa stanovišta korupcije. Dodatnu zabrinutost izaziva i činjenica da je Ministarstvo finansija nedavno usvojilo Pravilnik kojim se ograničava pravo pristupa ugovorima i drugoj dokumentaciji iz Registra u kome se evidentiraju ugovori koje država, njena tela i preduzeća zaključuju sa privatnim partnerima[2].

 

Transparentnost – Srbija se nada da će memorandumi o saradnji sa investitorima iz UAE doneti efekte o kojima govore predstavnici Vlade, kroz potrebne investicije i zapošljavanje i da će interesi Srbije biti adekvatno zaštićeni. Međutim, ni građani Srbije ni stručna javnost o tome ne mogu doneti sud sve dok dokumenti ne budu objavljeni i dok ne bude bilo pre svega jasno koje je obaveze preuzela naša strana. Ujedno podsećamo da je veća otvorenost u radu organa vlasti postavljena kao jedan od ključnih elemenata antikorupcijske politike u koalicionom sporazumu[3] aktuelne Vlade, ali da taj cilj nije operacionalizovan kroz konkretne mere u proteklih godinu dana[4], niti u nedavno usvojenoj antikorupcijskoj strategiji.[5]

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 8. avgust 2013.