Business Joomla Themes by Justhost Reviews

O slabostima i nedostacima novih rešenja

Datum kreiranja: utorak, 16 jul 2013

Predlog zakona o prekršajima, o kome danas raspravlja Skupština Srbije, sadrži, po oceni Transparentnosti-Srbija, neka korisna rešenja kojima će se delimično rešiti neki od problema na koje smo ukazivali prethodnih godina. Postoje, međutim, i odredbe koje bi mogle stvoriti nove probleme i nova nerazumevanja u sankcionisanju prekršaja propisanih zakonima koji su izuzetno važni sa stanovišta borbe protiv korupcije – Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o javnim nabavkama.