Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Neophodna su pravila za finansiranje referenduma

Datum kreiranja: petak, 26 april 2013

Transparentnost – Srbija ukazuje da bi pre eventualnog raspisivanja referenduma o kosovskom sporazumu ili o bilo kojem drugom pitanju obavezno trebalo zakonski urediti i finansiranje referendumske kampanje.

 

Aktuelni Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi iz 1998, koji regulise ovu materiju, uopšte ne uređuje referendumsku kampanju i njeno finansiranje. Transparentnost – Srbija je dala predloge kako da se finansiranje kampanje za referendum uredi tokom javne rasprave o nacrtu novog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi 2011. Ti predlozi se mogu videti na adresi:

http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/nis/analiza%20nacrta%20zakona%20o%20referendumu%20i%20narodnoj%20inicijativi.doc)

 

U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti (2011), uređuje se samo finansiranje izborne, a ne i referendumske kampanje. Usled ovog nedostatka, otvara se mogućnost da referendumska kampanja bude finansirana iz izvora koji nisu dopušteni za izbornu kampanju, što nije ni logično ni opravdano, ali i da način finansiranja ne bude podvrgnut kontroli uspostavljenoj za izbornu kampanju. Podsećamo da se ovaj problem javio i 2006, kada je parlamentarnim političkim strankama iz budžeta dodeljeno 150 miliona dinara (oko 2 miliona evra), iako za takvu raspodelu nije postojao osnov u tada važećem Zakonu o finansiranju političkih stranaka iz 2003, na šta je naša organizacija pravovremeno ukazivala. (pogledati na: http://www.transparentnost.org.rs/aktivnosti/fos/09102006.htm)