Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kako koristiti izveštaje nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije

Datum kreiranja: petak, 12 april 2013

Za uspešnu borbu protiv korupcije neophodna je, pored represije, odnosno hapšenja, i prevencija. A preventivne mehanizme u velikoj meri stvaraju, obezbeđuju i sprovovde nezavisni državni organi.

 

Zbog toga je zabrinjavajuće što se ne sprovode preporuke nezavisnih organa – Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije, Zaštitnika građana.

 

Skupština Srbije je 2011. godine usvojila predloge zaključaka resornog skupštinskog odbora u vezi sa preporukama, koji je bio uopšten, bez konkretnih mera i aktivnosti.

 

Skupštinski odbor je 2012. usvojio nešto bolji predlog zaključaka, povodom godišnjih izveštaja za 2011. godinu, ali ga Skupština do danas nije razmatrala, a nezavisni državni organi su u međuvremenu (u martu) podneli nove godišnje izveštaje, u kojima se često ponavljaju isti problemi.

 

Transparentnost - Srbija se u više navrata obraćala parlamentu i resornim odborima, ukazujući na koj način bi prilikom razmatrnja godišnjih izveštaja Agencije, Poverenika, Ombudsmana i Državne revizorske institucije, mogli da doprinesu suzbijanju korupcije.

 

Jedan od najvažnijih mehanizama koji smo predložili jeste rešenje za praćenje sprovođenja zaključaka parlamenta u vezi sa preporukama:

 

da se skupštinski odbor obaveže da po isteku šest meseci od usvajanja zaključaka o godišnjim izveštajima zatraži od Vlade Srbije izveštaj o aktivnostima koje je preduzela u ispunjavanju obaveza i preporuka i razmotri taj izveštaj i ujedno razmotri aktivnosti koje je sama Narodna skupština preduzela radi ispunjavanja obaveza i preporuka.

 

Predložili smo i sistemsku meru koja bi trajno uredila sistem praćenja kako se ispunjavaju preporuke: izmene Poslovnika Skupštine kojom bi se utvrdila jasna obaveza, sa preciznim rokovima, za proveru da li se zaključci poštuju u praksi.

 

Na naše zadovoljstvo, ta sugestija je ušla u Nacrt strategije za borbu protiv korupcije i očekujemo da će je i Skupština usvojiti.

 

Pored kašnjenja sa razmatranjem izveštaja nezavisnih tela i dodatni element koji izaziva zabrinutost u vezi sa odnosom parlamenta prema nezavisnim telima je to što Vlada ni posle četiri meseca nije odgovorila na poslaničko pitanje (članice stranke iz vladajuće koalicije i predsednice jednog od skupštinskih odbora) šta je uradila kako bi se obezbedili odgovrajući uslovi za rad Poverenika i Ombudsmana.

 

Treba podsetiti da je „Jačanje nezavisnosti i povećanje ovlašćenja organa koji se bave borbom protiv korupcije“ bila jedna od tačaka koalicionog sporazuma, a da je premijer Ivica Dačić, u ekspozeu prilikom izbora Vlade najavio da će „Posebno insistirati da ga svi ministri redovno obaveštavaju o ispunjavanju preporuka koje dobijaju od nezavisnih tela, a naročito od Zaštitnika građana, drugih parlamentarnih poverenika, Agencije za borbu protiv korupcije, državnog revizora i drugih“.

Transparentnost - Srbija je 19. marta zatražila od kabineta premijera  informacijama koje je premijer dobio od ministara. Dopis je 25. marta prosleđen Generalnom sekretarijatu. Odgovor do danas nije stigao, a rok je istekao 9. aprila 2013.

 

Nalazi TS o izveštajima nezavisnih državnih organa i postupanju u vezi sa njima predstavljeni su na konferenciji održanoj 20. marta 2013, i dostupni su na stranici http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=274:sistemski-pristup-u-borbi-protiv-korupcije-izvetaji-nezavisnih-tela-i-nacionalna-strategija-za-borbu-protiv-korupcije-&catid=14:vesti&lang=sr&Itemid=

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 11. april 2013.