Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ministarstvo pravde i državne uprave objavilo je nacrt Strategije za borbu protiv korupcije koji je otvoren za javnu raspravu

Datum kreiranja: četvrtak, 21 mart 2013

Dosadašnji komentari i predlozi predstavnika TS u radnoj grupi na aktuelnu radnu verziju nalaze se u prilogu.

Materijal: