Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Saopštenje za javnost

Datum kreiranja: sreda, 08 jun 2011


Transparentnost Srbija obaveštava javnost da je u Narodnoj skupštini u utorak 7. juna 2011. počela rasprava o predlogu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji bi trebalo da zameni aktuelni Zakon o finansiranju političkih stranaka (Službeni glasnik Republike Srbije broj 72/2003, 75/2003 i 60/2009).

 

Po našem mišljenju, reč je o izuzetno značajnom propisu za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, čije delotvorno sprovođenje bi trebalo da predstavlja jedan od stubova u suzbijanju tzv. političke korupcije, zajedno sa normama o rešavanju sukoba interesa i praćenja imovine i prihoda javnih funkcionera (iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije) i još uvek nepostojećeg Zakona o lobiranju, koji bi uređivao uticaj na proces donošenja odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

 

Da bismo doprineli boljem uvidu javnosti u to šta se predviđa ovim predlogom zakona i amandmanima koje su poslaničke grupe podnele na njega, na web-stranici Transparentnosti – Srbija, na adresi http://transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=30&lang=sr objavljujemo sledeće dokumente:

 

  • Tekst predloga Zakona, sa obrazloženjem koje je dala Vlada
  • Skenirane amandmane koje su podneli narodni poslanici i poslaničke grupe
  • Komentare TS na pojedine odredbe predloga zakona i amandmane koji su u proceduri (biće unošeni sukcesivno)
  • Neuatorizovane izvode iz skupštinske rasprave po ovoj tačci dnevnog reda (nakon što ih dobijemo od Narodne skupštine)

 

Unapred se izvinjavamo zbog toga što su amandmani skenirani a ne sačinjeni u obliku koji omogućava jednostavnije korišćenje. Na žalost, ovi dokumenti još nisu dostupni u elektronskom obliku. Nadamo se da će ova naša akcija predstavljati podsticaj i za Narodnu skupštinu da u što skorije vreme, odnosno, nakon „što se steknu tehnički uslovi“, u skladu sa svojim Poslovnikom, počne da objavljuje na svojoj internet prezentaciji predloge amandmana na zakone i stenografske beleške, koje su, prema Poslovniku, sastavni deo zapisnika sa sednica.

 

Transparentnost Srbija

 

Beograd, 8. jun 2011.