Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Saopštenje za javnost

Datum kreiranja: četvrtak, 05 maj 2011

Transparentnost – Srbija je dana 27. aprila 2011. dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije komentare na predlog za izmenu i dopunu Zakona o izboru narodnih poslanika u delu koji se odnosi na podnošenje ostavke narodnog poslanika i način utvrđivanja kandidata sa partijskih lista nakon održanih izbora. U komentaru smo se posebno osvrnuli na potrebu za preciziranjem normi o načinu podnošenja ostavke, odnosa predloženih normi prema članu 102. st. 2. Ustava Republike Srbije, kao i na moguće načine da se reše problemi zbog kojih su se u Srbiji svojevremeno pojavili nedemokratska praksa „blanko-ostavki“ i „posrednog predstavničkog sistema“. U međuvremenu, grupa od 108 narodnih poslanika je predložila izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, koje se mogu preuzeti sa http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=1413&t=P Nadamo se da će komentari koje smo dali biti od koristi i narodnim poslanicima i široj javnosti tokom rasprave o ovom predlogu zakona i njegovim izmenama u budućnosti.

Materijal:

Komentar izmene zakona o izboru narodnih poslanika.doc

 

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 4. 5. 2011.