Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Trošenja budžetskih sredstava

Datum kreiranja: ponedeljak, 20 septembar 2010

Za transparentnost trošenja budžetskih sredstava


Transparentnost Srbija i Koalicija za nadzor javnih finansija smatraju da je nedopustivo da bilo koje javno preduzeće u Srbiji zaključuje ugovore o sponzorstvu sa sportskim klubovima. Takva praksa je pogotovo neopravdana kada je reč o preduzećima koja su monopolisti na tržištu ili kada posluju sa gubitkom. Upravo je to slučaj sa ugovorom o sponzorstvu koji JP EPS namerava da zaključi sa FK Partizan, budući da EPS posluje bez ozbiljne konkurencije u mnogim aspektima svoga rada i da je prošlu godinu završio sa gubitkom od preko osam milijardi dinara (-8.056.746.000din.) koji se ''pokriva'' novcem svih poreskih obveznika Srbije (Godišnji izveštaj EPS-a za 2009. godinu).

 

Posebnu dimenziju ovom ugovoru daje izjava predsednika UO EPS, dr Ace Markovića, prema kojoj se ni u Statutu EPS-a niti u budžetu ovog preduzeća za 2010. godinu ne može pronaći osnov za finansiranje sportskih klubova (Press, 03.09.2010. godine). Ako su izneti navodi tačni, što Upravni odbor EPS, Vlada Republike Srbije kao organ koji imenuje rukovodstvo EPS i drugi nadležni organi (javno tužilaštvo, Državna revizorska institucija) treba što pre da utvrde, ovo izdvajanje javnih sredstava je ne samo suprotno logici, već i zakonu.

 

Ocenjujemo da, ukoliko Vlada smatra da na ovaj način treba pomagati sportska društva, onda treba da propiše pravila po kojima će to činiti pod jednakim uslovima za sve. Osim toga, neophodno je da se poštovanje tih pravila podvrgne kontroli, kao što se to čini i sa drugim budžetskim izdacima. Finansiranje iz izvora koji je od budžeta navodno nezavisan, pri čemu troškovi u svakom slučaju padaju na sve poreske obveznike ili se kroz njih umanjuje vrednost imovine svih građana Srbije, predstavlja ozbiljno izigravanje načela budžetske transparentnosti. Beograd, 16. septembar 2010. godine

 

 Linkovi:

http://www.partizan.rs/vest.php?Jezik=sr&IDV=702&akcija=&prikaz1=2010&prikaz2=9&sec=2

http://www.pressonline.rs/sr/sport/fudbal/story/131885/Otkrivamo%3A+EPS+sponzor+FK+Partizan.html