Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nedovršeni poslovi u borbi protiv korupcije

Datum kreiranja: ponedeljak, 09 decembar 2013

Transparentnost – Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International) podseća da se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Taj dan ustanovila je Generalna skupština UN jer je 9. decembra 2003. godine počelo potpisivanje Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC)[1].

 

Mada su u nekim oblastima propisi u Srbiji usklađeni sa ovom Konvencijom, puno toga još nije urađeno, naročito u pogledu stvaranja delotvornih antikorupcijskih mehanizama u praksi. Između ostalog, Srbija još uvek nije uspostavila sistem zapošljavanja i napredovanja u javnom sektoru koji bi bio u potpunosti zasnovan na objektivnim kriterijumima, potpunu javnost podataka o donošenju odluka niti adekvatnu zaštitu „lica koja prijavljuju činjenice u vezi sa korupcijom“.

 

Nasuprot usvojenim propisima politički uticaj je i dalje presudan kod izbora rukovodilaca u javnom sektoru a brojne sumnje na partijsko zapošljavanje, usled kojeg je javni sektor predimenzioniran, i dalje su neispitane. Uticaji na donošenje odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti su i dalje skriveni usled nepostojanja propisa o lobiranju, neorganizovanja javnih rasprava u velikom broju slučajeva i neobjavljivanja sporazuma sa investitorima. Iako je još pre osam meseci predstavljen kvalitetan model Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača, još uvek je nepoznato kada će Srbija konačno dobiti ovaj preko potreban propis ni da li će on biti sveobuhvatan[2]. Još uvek nisu utvrđene sve činjenice i ispitane sve sumnje u vezi sa izvorima finansiranja izborne kampanje, zloupotrebama javnih resursa i kupovinom glasova iz 2012, a uveliko se govori o mogućnosti raspisivanja novih opštih izbora.

 

Konvencija poziva države članice da u svoj pravni sistem uvedu krivično delo nezakonito bogaćenje, odnosno "znatno uvećanje imovine javnog funkcionera koje on ne može razumno objasniti s obzirom na njegova zakonita primanja". Transparentnost - Srbija je godinama pozivala da se ovo krivično delo uvede u Krivični Zakonik i sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je na našu inicijativu to konačno uvršteno u Strategiju za borbu protiv korupcije. Prema rokovima iz Akcionog plana, do juna 2014. bi Ministarstvo pravde trebalo da pripremi dopunu Krivičnog zakona, a Skupština bi taj predlog trebalo da usvoji do decembra sledeće godine. Transparentnost – Srbija smatra da je neophodno, uporedo sa uvođenjem ovog krivičnog dela u pravni sistem, razrešiti sve dileme oko više puta najavljivanog donošenja Zakona o ispitivanju porekla imovine i predstaviti podatke o dosadašnjoj primeni mera unakrsnog ispitivanja imovine i prihoda koja je još od 2003. predviđena Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 

Transparentnost – Srbija

Beograd, 9. decembar 2013.[1] Srbija (SCG) je Konvenciju ratifikovala u decembru 2005. godine.

[2] Model je sačinila radna grupa koju je okupio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predstavila ga u aprilu 2013. Ministarstvo pravde i državne uprave nije uputilo ovaj tekst na javnu raspravu, niti je javno iznelo primedbe u vezi sa njegovim sadržajem, već je formiralo novu radnu grupu.