Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljivanje ugovora je svakako nužan ali ne i dovoljan preduslov za ispitivanje korisnosti

Datum kreiranja: petak, 15 avgust 2014
Bez obzira na nepotrebnu “predstavu”, šestomesečna najavljivanja i odlaganja, Transparentnost – Srbija (deo međunarodne mreže Transparency International) smatra da je dobro to što je pritisak javnosti rezultirao objavljivanjem ugovora koji su predstavnici Srbije zaključili sa Etihadom (http://goo.gl/2E6fSd) i Ravafedom (http://goo.gl/cocAyl). Tako je, na žalost, aktuelna Vlada donekle ponovila greške svojih prethodnika, koji su tek više meseci nakon upućenih zahteva i odluka nadležnih organa, obelodanili podatke o koncesiji za autoput „Hogoš-Požega“ i delove sporazuma sa „Fijatom“. Zato bi još važniji i vredniji rezultat bio da se uspostavi princip da svi dokumenti kojima se preuzimaju obaveze u ime građana i na račun građana ili raspolaže javnom imovinom, budu javni.

Detaljnije u prilogu: