Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izmenama zakona zaustaviti nezakonitu praksu

Datum kreiranja: četvrtak, 21 avgust 2014

Povodom izmena Zakona o državnim službenicima i zakona o državnoj upravi

 


Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International) je dostavila poslaničkim grupama predloge amandmana koji imaju za cilj da preciziraju postupak imenovanja vršilaca dužnosti u državnoj upravi. Tim amandmanima naša organizacija je nastojala, da u kraćem roku nego što to aktuelni predlog zakona predviđa, omogući prekid nezakonite prakse postavljanja i razrešenja službenika bez konkursa i da obezbedi punu javnost podataka o dosadašnjoj praksi i aktuelnom stanju kod postavljanja službenika na položaje.

 

 

Detaljnije u prilogu.