Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ispunjene GRECO preporuke, problemi ostali

Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014

Transparentnost – Srbija ukazuje da i nakon ispunjenja GRECO preporuka iz 2010. postoji potreba da se bitno unaprede Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i Krivični zakonik.

Detaljnije u prilogu: