Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Krajnje vreme za brzu i kvalitetnu zaštitu uzbunjivača

Datum kreiranja: petak, 24 oktobar 2014

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) je u trenutku unošenja normi o zaštiti uzbunjivača u Zakon o Agenciji (2010) ukazivala da su one nedovoljne i da tu materiju treba urediti posebnim zakonom. Pri tom smo naglasili da čak i takvu, veoma ograničenu zaštitu, Agencija nema uslova da kvalitetno pruži, jer se podzakonskim aktom ne može bliže uređivati način pružanja pomoći ako već u samom zakonu nisu data jasna ovlašćenja.