Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nalazi monitoringa primene posebnih pravila za javne nabavke nakon poplava

Datum kreiranja: petak, 13 februar 2015

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) ocenjuje da je uspostavljeni mehanizam za kontrolu kvaliteta javnih nabavki radova na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, imao dobre efekte. Reč je o kontroli, koju pre plaćanja za izvršene poslove vrše stručne komisije Vladine Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Međutim, i kod ovih nabavki su zabeleženi isti problemi koji karakterišu i „redovne“ javne nabavke u Srbiji – veoma mala konkurencija, kao posledica nerazvijenosti tržišta i kašnjenje u izvođenju radova, koje se možda može objasniti nepredviđenim vremenskim uslovima.

Javna preduzeća i Kancelarija su oglasili sve posmatrane nabavke na propisani način. Ostvarene razlike u ceni između procenjene vrednosti nabavke i iznosa ponude koja je prihvaćena na tenderu retko prelaze 5%, a u nekim slučajevima idu i ispod 1%.   

Budući da nas uskoro očekuju izmene Zakona o javnim nabavkama, smatramo da bi trebalo koristiti ova iskustva, tako što bi u sistemskom zakonu (a ne u posebnom) bila  uređena procedura hitnih nabavki nakon elementarnih nepogoda. Tu pre svega imamo na umu dobra iskustva sa obaveznim nadzorom nad izvršenjem ugovora, pojednostavljivanje procesa dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće na tenderu i veću fleksibilnost kod izmene planova javnih nabavki.

IMG 20141223 150746

Inače, Transparentnost Srbija je u okviru projekta čiji su rezultati predstavljeni 12. februara 2015. godine, pratila ukupno 77 postupaka javnih nabavki radova. Od toga, 45 je analizirano sa stanovišta sprovođenja postupka i plaćanja „po situacijama“  na osnovu zaključenog ugovora i izvršenih radova. U 18 slučajeva izvršili smo i nezavisnu verifikaciju izvedenih radova na licu mesta, dok je u drugim slučajevima analiza vršena na osnovu dokumentacije javnih preduzeća i Vladine Kancelarije. Navedeni projekat je imao za cilj da utvrdi efekte -odstupanja od redovnog postupka iz Zakona o javnim nabavkama.

Preuzmite saopštenje TS.

Preuzimite Izveštaj o praćenju javnih nabavki.