Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pouke i neka pitanja oko prodaje Železare

Datum kreiranja: utorak, 24 februar 2015

Na osnovu tenderske dokumentacije o traženju strateškog partnera za smederevsku Železaru i informacija koje su objavljene na konferenciji za štampu Vlade Srbije nakon neuspelih pregovora sa Esmarkom može se izvesti zaključak da Vlada nije pogrešila time što je odbila ponudu, jer je ona bila ispod nivoa koji je učesnicima bio unapred poznat iz nacrta ugovora (garantovani obrtni kapital od najmanje 100 miliona dolara).

Uslovi iz tenderske dokumentacije i kriterijumi su bili detaljni i u vezi sa postavljenim ciljevima privatizacije, mada bi verovatno bilo bolje da su u nekim segmentima od početka dodatno precizirani (npr. u pogledu visine ugovornih kazni). Takođe, primetno je da su u javnosti tokom pregovora pominjani i neki uslovi koji se kao takvi ne navode u dokumentaciji (npr. u pogledu očuvanja broja zaposlenih i visine ulaganja), već kao elementi za ocenu kvaliteta ponuda.   

Uslovi za vođenje ovih pregovora su očigledno bili veoma nepovoljni za Srbiju, zato što je stigla samo jedna ispravna ponuda. Može se pretpostaviti da bi bilo više zainteresovanih da pre raspisivanja javnog poziva nisu javno saopštavane informacije koje su se mogle razumeti kao favorizovanje Esmarka u odnosu na druge potencijalne ponuđače. Doduše, moguće je da se ni ova firma ne bi javila da nije, kroz komunikaciju sa zvaničnicima ohrabrena da to učini. Uz to, manevarski prostor za pregovore je bio dodatno sužen usled stupanja na snagu odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojima se zabranjuje državna pomoć u ovom sektoru, kao i usled pregovora o aranžmanu sa MMF, gde je smanjivanje državne pomoći bilo jedan od uslova.

Neprihvatanjem ponude Vlada nije želela da uđe u rizik smanjenja obrtnog kapitala Železare i mogućeg gubitka više od 100 miliona dolara po tom osnovu. Međutim, po oceni Transparentnosti (deo Transparency International) ona je i dalje dužna da građanima predoči jasne razloge koji bi eventualno opravdali dosadašnja i dalja ulaganja ili pokrivanje troškova rada ovog preduzeća, a koja već jesu višestruko veća od te sume.

Transparentnost – Srbija

Beograd, 24. februar 2015. 

Pogledajte ceo komentar dokumenata u vezi sa prodajom Železare