Business Joomla Themes by Justhost Reviews

“Lex specialis“ - samo za izuzetne slučajeve

Datum kreiranja: ponedeljak, 16 mart 2015

Transparentnost Srbija ocenjuje da je dobro to što je Vlada, reagujući na poziv Zaštitnika građana, odlučila da „lex specialis“ o eksproprijaciji za potrebe ostvarenja projekta "Beograd na vodi" bude upućen u redovnu umesto hitne procedure. Time je ostavljeno više vremena za razmatranje drugih pravnih mogućnosti za uređivanje ovog pitanja i korekcije putem amandmana.

Ipak, time je rešen samo jedan problem. Načelno posmatrano, Transparentnost Srbija smatra da je iz principijelnih razloga, radi jedinstva pravnog sistema, pravne sigurnosti i predvidljivih uslova za poslovanje, nije najbolji način da se bilo koje pitanje uređuje kroz zakone koji će biti primenjeni na samo jedan slučaj. Eventualno donošenje zakona za samo jedan slučaj bi sa sobom nosilo još jedan rizik - otvaranje problema ustavnosti  po nekoliko osnova (pravo na mirno uživanje svojine, jednakost privrednih subjekata, jedinstvo pravnog poretka). Posebno naglašavamo da od hitne ili redovne procedure u donošenju zakona, treba razlikovati pravila o javnoj raspravi u njihovoj pripremi. Zakon o državnoj upravi nalaže da ministarstvo koje priprema zakon organizuje javnu raspravu u pripremi svakog zakona (bilo da se on kasnije uputi u hitnoj ili redovnoj proceduri u skupštinsko razmatranje), "ako se zakonom bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojim se uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost". Ta javna rasprava se, prema Poslovniku Vlade sprovodi u trajanju od najmanje 20 dana, po prethodno usvojenom programu, od čega najmanje 15 dana mora biti ostavljeno za davanje predloga i komentara.

Ukoliko Vlada smatra da odredbe sistemskih zakona u nekoj oblasti nisu dobre, onda treba da predloži i da obezbedi njihovu izmenu. Zbog toga bi bilo dobro da se ubuduće umesto učestalih pradlaganja „lex specialis“-a, ovakva odlaganja iskoriste za razmatranje eventualnih izmena u Zakonu o eksproprijaciji i Zakonu o planiranju i izgradnji i da se usvoje dovoljno precizne i elastične izmene koje bi omogućile da se nastali problemi regulišu sistemskim zakonima.

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd 16.3.2015.

Preuzmite saopštenje u word-u.