Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Odgovor na saopštenje za javnost SNS

Datum kreiranja: četvrtak, 09 april 2015

sns

Poštovani,

Veoma nas je začudilo vaše saopštenje za koje se navodi da je dato „povodom saopštenja organizacije „Transparentnost Srbija"". Nije nam jasno iz čega vam „se nameće" zaključak „da je dobro da Demokratska stranka krade, a da nije dobro i da je najveći problem kada neko ima papire o njihovoj krađi", jer ništa od toga nema baš nikakve veze ni sa ovim našim saopštenjem, ni sa našim stavovima.

Pominjete da neko „ima papire" o krađi. Taj neko, po mišljenju Transparetnosti Srbija, dužan je da o postojanju tih papira obavesti javnog tužioca i da mu te papire dostavi, da bi Tužilac preduzeo krivično gonjenje, jer je to jedini način da se počinioci krivičnog dela kazne.

 

Kao što smo u prethodnom odgovoru na izjavu predsednika Vlade naveli, podaci o poslovanju banaka dostupni su samo državnim kontrolnim organima, a ne i celokupnoj javnosti. Samim tim, ne postoji mogućnost da građani pojedinačno ili njihove organizacije kontrolišu zakonitost ili uspešnost poslovanja banaka, kako privatnih, tako i državnih. Da li je neki ugovor o kreditu političkoj stranci bio u skladu sa propisima i internim procedurama banke, može se proveriti samo kontrolom njihove interne dokumentacije. Da li je neki kredit poklon u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, može se utvrditi samo poređenjem sa sličnim ugovorima o kreditima koji su dati drugim klijentima (rok dospeća, visina kamatne stope, jemstvo). To mogu da utvrde isključivo državni organi koji imaju pristup svim tim podacima, a nikako nevladine organizacije, koje nemaju zakonske mogućnosti da takve podatke pribave. Zbog toga nam je nejasno na čemu se temelji očekivanje da Transparentnost Srbija vrši kontrolu poslovanja RBV ili bilo koje druge banke? Isto tako, nejasno je kako bi to Transparentnost Srbija mogla da „objasni", a da pritom ne poseduje mogućnost uvida u proces odlučivanja u bankama i političkim strankama, niti načina na koji je ugovoren kredit između Demokratske stranke i RBV. Kao što smo već naveli u prvom odgovoru, tu kontrolu dužni su da izvrše samo organi koji imaju odgovarajuća ovlašćenja.

Negativan stav Transparentnosti Srbija o finansiranju izbornih kampanja iz kredita koji se otplaćuju nakon predaje finansijskih izveštaja i konkretne predloge kako da se to pitanje uredi smo mnogo puta izložili i celokupnoj javnosti i direktno predstavnicima SNS, tokom izrade Zakona (2011), nakon monitoringa njegove primene na izborima 2012. i 2014. i tokom izrade Strategije za borbu protiv korupcije. Takođe smo ukazali na problematičnost kreditiranja od strane banaka u delimičnom državnom vlasništvu. Na žalost, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti u vezi sa ovim pitanjima do danas nije izmenjen, a rok koji je Vlada Srbije postavila za to u Akcionom planu za sprovođenje Strategije su probijeni. Ako SNS smatra da bi svi podaci banaka o njihovom poslovanju sa političkim strankama trebalo da postanu dostupni javnosti, može da predloži, kao vodeća parlamentarna stranka, izmene zakona koje bi tako nešto obezbedile. Transparentnost Srbija će, ukoliko do toga dođe dati mišljenje i konkretne predloge o tome kako da se te norme učine što boljim, kao što smo i do sada činili u pogledu svakog važnog antikorupcijskog zakona.

Transparentnost Srbija

Informativna služba

09.04.2015.