Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Skupštinski odbor neodređeno o pristupu informacijama – odsustvo želje da se vrši stvarni nadzor izvršne vlasti

Datum kreiranja: sreda, 03 jun 2015

Transparentnost Srbija (deo Transparency International) ocenjuje da je skupštinski Odbor za kulturu i informisanje prihvatanjem zaključka bez stvarnog sadržaja povodom godišnjeg izveštaja Poverenika za informacije, svoju podršku ovom organu sveo na puku deklaraciju, koja ne omogućava da se reše problemi od kojih su neki stari već deceniju. Istina, kako se nedavno pokazalo1, ni kada Narodna skupština, na osnovu preciznih zaključaka skupštinskih odbora, definiše jasne obaveze za Vladu, to nije dovoljno da donese rezultate. Potrebno je takođe i istinsko nastojanje da Skupština vrši nadzor nad izvršnom vlašću i da koristi izveštaje nezavisnih organa u tome.

Poređenje tri predloga zaključaka o kojima je Odbor raspravljao2 pokazuje da  konačna verzija, za razliku od dva odbijena predloga, ne sadrži konkretne mere koje bi mogle dovesti do poboljšanja stanja u vezi sa slobodnim pristupom informacijama.  Tako se, na primer, u usvojenom tekstu samo uopšteno konstatuje da državni organi treba da poštuju zakon a ne pominje se obaveza da obezbede izvršenje Povernikovih rešenja i pokrenu postupke protiv prekršilaca ili da izmenama Zakona ovlaste Poverenika da to učini. 

Nakon što je jedan od tri odbora koji razmatraju izveštaj Poverenika usvojio ovakav razočaravajući predlog zaključaka, ostaje samo da se nadamo da će Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska i manjinska prava formulisati konkretne predloge i da će Skupština, kada usvoji sve te zaključke makar obavezati Vladu da o njihovom sprovođenju podnese izveštaj.

Za sada je neizvesno kada bi to moglo da se desi, jer, treba podsetiti da su nadležni odbori pre tri sedmice razmatrali izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije a izveštaj Ombudsmana pre mesec i po, i da je tada konstatovano da će predloge zaključaka utvrditi na "nekoj od narednih sednica". Kakvi god da budu zaključci preostala dva odbora, ostaje činjenica da je Odbor za kulturu i informisanje svesno napravio korak unazad u odnosu na raniju praksu parlamenta.

 

Detaljnije (uz integralni tekst sva tri predloga) na sajtu TS: http://goo.gl/ce4xz3

1 - Pokazalo se, naime, da je većina zaključaka ostala mrtvo slovo na papiru, da Vlada nije izvestila o njihovom sprovođenju ni u ostavljenom roku ni nakon njegovog isteka i da Skupština nije pozvala Vladu na odgovornost zbog toga. 

2 - Transparentnost je od Narodne skupštine dobila nacrt koji je formulisala predsednica odbora Vesna Marjanovićpredlog narodne poslanice Branke Karavidić i verziju koja je usvojena, a koju su predložili narodni poslanici iz SNS, članovi Odbora.