Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Reakcija na saopštenje Ministarstva privrede o nacrtu Zakona o ulaganjima: Demanti bez demantija

Datum kreiranja: četvrtak, 03 septembar 2015
mprivrede clan 24Transparentnost Srbija, nakon uvida u saopštenje Ministarstva privrede u vezi sa nacrtom zakona o ulaganjima u kojem se navodno "odbacuju" naše tvrdnje, može samo da konstatuje da saopštenje Ministarstva gotovo da nema dodirnih tačaka sa našim tvrdnjama i činjenicama na kojima su zasnovane.
 
Naime, TS je, na osnovu analize koju je krajem avgusta objavila Agencija za borbu protiv korupcije, komentarisala odredbu člana 25. nacrta tog zakona. Pri tome smo ukazali na njenu suprotnost sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i moguće štetne posledice.  
 
Međutim, pomenuto ministarstvo u "demantiju" citira član 24. i navodi zbog čega smatra da je taj član (koji mi nismo ni pomenuli) usklađen sa "domaćim i evropskim propisima". 
 
Ministarstvo u svom saopštenju takođe ukazuje da je o nacrtu Zakona o ulaganjima održana javna rasprava u aprilu i maju 2015. Ali, ni taj nacrt niti bilo koja druga verzija Zakona o ulaganjima ne mogu se naći na odgovarajućoj rubrici sajta Ministarstva, među "zakonima u pripremi": http://www.privreda.gov.rs/cat_propisi/zakoni-u-pripremi/ 
 
Doduše, postoji trag da je pomenuta javna rasprava iz aprila bila oglašena na Portalu e-uprava. Na naše iznenađenje, utvrdili smo da se u dokumentima sa te javne rasprave uopšte ne pominje sporni član 25, koji je bio predmet kritičkog osvrta TS! To ukazuje da je sporna odredba uneta u nacrt ovog zakona nakon poslednjeg objavljivanja.

Po našoj oceni, Ministarstvo privrede ima mogućnost da na jednostavan način otkloni sve bojazni u vezi sa odredbama ovog nacrta - da objavi njegovu aktuelnu verziju, pa da o njoj svako može da donese argumentovani sud.