Business Joomla Themes by Justhost Reviews

U suštini, Izveštaj EK o borbi protiv korupcije sadrži ponovljene opomene i uzdržane pohvale

Datum kreiranja: petak, 13 novembar 2015

Transparentnost Srbija (deo Transparency International) smatra da bi za promenu stanja u Srbiji prioritet trebalo da bude rešavanje problema na koje je EK ukazala u ovom izveštaju, a ne prebrojavanje da li ima više „pluseva“ ili „minusa“.

 

Evropska komisija je u Izveštaju za 2015. ocenila da je Srbija načinila „određeni napredak“ („some progress“), u borbi protiv korupcije. Međutim, kada se sagledaju pojedinosti, može se videti da se u Izveštaju govori i o brojnim slabostima, da se neke od njih pominju u izveštajima iz Brisela već deceniju, kao i da neki od krupnih problema za borbu protiv korupcije koji tište Srbiju nisu ni pomenuti, usled nepostojanja evropskih pravila.  

 

Detaljnije u prilogu.