Business Joomla Themes by Justhost Reviews

I dalje bez strateškog pristupa u borbi protiv korupcije

Datum kreiranja: četvrtak, 25 februar 2016

Monitoring sprovođenja antikorupcijske strategije i pratećeg akcionog plana tokom 2015, koji je sprovela Transparentnost – Srbija (ogranak Transparency International) pokazao je da većina planiranih aktivnosti nije realizovana, čime su ponovljeni loši rezultati iz prve godine primene Strategije. Tako je u 2015. godini u potpunosti ispunjeno samo 14% posmatranih mera, a delimično još toliko.

Detaljnije u saopštenju TS.