Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Urediti položaj savetnika u Vladi i objaviti podatke o njima

Datum kreiranja: petak, 21 oktobar 2016

Transparentnost Srbija ističe da je najnoviji slučaj hapšenja lažnog savetnika premijera Vučića dobar povod da Vlada promeni svoju praksu tajnovitosti kada je reč o savetnicima predsednika i potpredsednika Vlade.

Prema saopštenju MUP-a, jedan prevarant je, lažno se predstavljajući kao „savetnik u kabinetu premijera“ od dvoje građana dobio 33 hiljade evra mita da bi sprečio jedno hapšenje.  Ovaj slučaj ukazuje da građani i dalje misle da preko veza u izvršnoj vlasti mogu da utiču na rad policije i tužilaštva, što je samo po sebi zabrinjavajuće.

Transparentnost Srbija ukazuje da ovakve prevare ne bi bile moguće, ili bi makar bile znatno manje verovatne, kada bi građani mogli da provere ko sve savetuje predsednika i potpredsednike Vlade i kakva zaduženja i ovlašćenja ima. Međutim, ne samo da ovi podaci nisu dostupni unapred, već ih nije moguće dobiti ni po zahtevu. TS je u više navrata od Vlade pokušala da dobije informacije o tome ko su sve savetnici i po kojem pravnom osnovu, a i poslednji zahtev te vrste, od 28. septembra 2016, ostao je, na žalost, bez odgovora. U vezi sa ovom temom posebnu konfuziju izaziva to što, sudeći prema medijskim navodima, pored posebnih savetnika koji su imenovani na osnovu Zakona o Vladi, postoje i lica koja su po nekom drugom osnovu angažovana na sličnim poslovima.

Koristimo ovu priliku da ukažemo i na činjenicu da mnoga bitna pitanja u vezi sa radom savetnika uopšte nisu zakonski uređena, uključujući i eventualni sukob interesa, zato što oni nemaju ni svojstvo javnih funkcionera, ni status državnih službenika, i pozivamo Vladu da, pored objavljivanja informacija o savetnicima i njihovim zadacima, donese akte kojima bi njihov rad bio preciziran.

Transparentnost Srbija

Beograd, 21. oktobar 2016.