Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Za vidljivije rezultate finansiranja medija iz budžeta

Datum kreiranja: utorak, 25 april 2017

Transparentnost Srbija (članica Transparency International) predlaže Ministarstvu kulture da izmeni Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i da inicira izmene Zakona o javnom informisanju i medijima, kako bi se povećala transparentnost projektnog finansiranja.

Nedavnim izmenama tog pravilnika ukinute su dve obaveze koje su imale za cilj da omoguće bolji uvid u to za šta su dodeljena sredstva i kakvi su rezultati postignuti, odnosno šta su građani dobili kao rezultat sprovođenja medijskog projekta. U prvom slučaju reč je o obavezi organa koji dodeljuje sredstva da na sajtu objavi kratak opis projekta koji će se finansirati. Po svemu sudeći, iza ove izmene ne stoji želja da se umanji javnost podataka, pa se nadamo da će propust biti brzo otklonjen. U vezi sa time smo već dobili uverenje od  državnog sekretara u Ministarstvu, da će reči koje su brisane biti vraćene novom izmenom.[1]

Obrazloženje Ministarstva za brisanje obaveze izrade izveštaja o sprovodenim konkursima i analize kvaliteta podržanih projekata - nije sporno. Ne može se, naime, Pravilnikom uvoditi obaveza koja nije propisana Zakonom. Zato je izmenom Pravilnika, izrada izveštaja iz obaveze preimenovana u "mogućnost" - propisano je da organ može da izradi izveštaj i analizu, uz angažovanje nezavisnih stručnjaka za medije. Transparentnost Srbija, međutim, smatra da je izrada takvog izveštaja neophodna da bi Ministarstvo kulture, Sekretarijat u Vladi APV i lokalne samouprave utvrdile da je novac utrošen namenski. Takav izveštaj bi bio od pomoći građanima, ali i kontrolnim organima, poput Državne revizorske institucije, kada prate da li organi vlasti rade zakonito i kako se staraju o poverenom novcu. 

Imajući u vidu da se u primeni mnogih zakona u Srbiji pokazalo da ovlašćenje bez obaveze, niti obaveza bez zaprećene kazne, ne znači mnogo, Transparentnost Srbija smatra da bi Ministarstvo kulture i informisanja, kao nadležno, trebalo da inicira dopunu Zakona o javnom informisanju i medijima, kako bi izrada naknadne analize postala obaveza organa vlasti koji sufinansiraju izradu medijskih sadržaja. Pored toga, smatramo da bi otvaranje postupka za izmenu ovog zakona trebalo iskoristiti i za rešavanje drugih problema koji su se pokazali u protekle dve i po godine primene, u vezi sa dodelom sredstava na konkursima (naročito od strane lokalnih samouprava).


[1]Moguće je da je nesporazum nastao pogrešnim tumačenjem jer se u obrazloženju izmena Pravilnika navodi da je pomenuta obaveza brisana jer  je "kratak opis projekta već dat kroz Obrazac za prijavu za projektno sufinansiranje, te je neracionalno dva puta raditi isti posao". Pravilnik, međutim, ne predviđa obavezu da se popunjeni obrasci objave na sajtu Ministarstva. Druga odredba Pravilnika  (član 8.) reguliše obavezu organa koji daje novac da objavi formular obrasca, a ne obrasce podnete na konkurs.