Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Majska ocena Evropske komisije - Savet za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: sreda, 21 jun 2017

Evropska komisija je kao odgovor na šestomesečni izveštaj Vlade Srbije o sprovođenju akcionih planova u poglavlju 23 i 24, izdala maja 2017. tzv. "Non-paper" o stanju u ovim oblastima. EK nije promovisala u javnosti ovaj izveštaj, ali ga je na srpskom i na engleskom jeziku objavila Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije. Sledeća (detaljnija) ocena očekuje se na proleće 2018. Narednih dana ćemo prenositi pojedine delove ovog izveštaja koji se odnose na korupciju sa našim komentarima.

U delu o Savetu za borbu protiv korupcije EK ispravno uočava manjak komunikacije između Vlade i Saveta kao problem. Nije, međutim, istaknut drugi problem - građani Srbije redovno imaju uvid u izveštaje antikorupcijskog saveta, ali nemaju informacije o tome šta su Vlada i drugi državni organi utvrdili razmatranjem tih izveštaja i šta su u svom postupanju promenili na osnovu preporuka Saveta. U izveštaju EK se pominje kao mera koja još uvek nije ispunjena, "izmena odluke Koordinacionog tela za Akcioni plan za borbu protiv korupcije kojim se predviđaju kvartalni sastanci u cilju omogućavanja redovne kvalitativne analize izveštaja Saveta". Zaista, takva aktivnost je predviđena u Akcionom planu za poglavlje 23 i sa time se kasni. Međutim, ima nečeg apsurdnog u tome da o izveštajima i preporukama koje daje jedno radno telo Vlade (Savet), već deceniju i po ne odlučuje sama Vlada, a da se onda rešenje traži u posredovanju drugog radnog tela Vlade, koje se ni inače nije pokazalo kao delotvorno.

Tekst iz "Non-paper" dokumenta Evropske komisije: "Članovi Saveta za borbu protiv korupcije nisu sistematski konsultovani o nacrtima zakona koji bi po proceni Saveta mogli potencijalno da utiču na korupciju u Srbiji. Tek treba usvojiti izmene odluke Koordinacionog tela za Akcioni plan za borbu protiv korupcije kojim se predviđaju kvartalni sastanci u cilju omogućavanja redovne kvalitativne analize izveštaja Saveta. Prema navodima srpskih vlasti, Republičko javno tužilaštvo redovno analizira izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije u pogledu moguće krivične odgovornosti, i prosleđuje ih, po potrebi, nadležnim tužilaštvima. Srbiji predstoji imenovanje članova za određeni broj slobodnih radnih mesta u Savetu. Uopšteno posmatrajući, srpske vlasti i dalje treba da uspostave konstruktivniju vezu sa Savetom."