Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Upravni sud potvrdio - Vlada ne sme da ignoriše zahtev za pristup informacijama

Datum kreiranja: ponedeljak, 09 oktobar 2017

Upravni sud usvojio je tužbu organizacije Transparentnosti Srbija i naložio Vladi Republike Srbije da u roku od 15 dana postupi po zahtevu kojim su tražene informacije od javnog značaja u vezi sa koncesijom za Aerodrom “Nikola Tesla”. Iz presude (https://goo.gl/94NwJx ) se vidi da je Generalni sekretarijat Vlade potvrdio prijem zahteva od TS, kao i urgencije, ali da ni po dobijanju tužbe nije postupio. Iz toga je očigledno da nije reč o slučajnom propustu, već o jasnoj nameri uskraćivanja prava na pristup informacijama, koje je pri tom prouzrokovalo dodatno angažovanje Upravnog suda. Podsećamo da kod zahteva za pristup informacijama tzv. „ćutanje uprave“ uopšte nije dozvoljeno, već podleže prekršajnoj odgovornosti.

Transparentnost Srbija od februara ove godine pokušava da dođe do kopije koncesionog akta i Studije opravdanosti za Aerodrom “Nikola Tesla“, odnosno, do delova tih akata na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da li je odabrani model koncesije za Srbiju povoljniji od alternativnih rešenja (npr. ulaganje sopstvenog kapitala Aerodroma ili sredstava iz kredita u proširenje kapaciteta, neki drugi oblik javno-privatnog partnerstva ili privatizacija). Podsećamo da smo po istovetnom zahtevu od Ministarstva saobraćaja prvo dobili odgovor (https://goo.gl/ZFV2dK) „da bi objavljivanjem ova dva dokumenta bili ugroženi vitalni interesi Republike Srbije“. Osnovanost takve tvrdnje smo osporili, ukazavši pri tom da bi možda bila opravdana delimična, ali nikako tajnost celokupnih dokumenata. Poverenik je naložio dostavljanje dokumenata, a iz Ministarstva je stigao novi odgovor (https://goo.gl/832QtG) - da oni uopšte ne poseduju ni koncesioni akt ni studiju!

Upravni sud je ovom presudom naložio Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije da postupi po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja od 14. februara 2017. godine, „bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema presude“. U tom roku, na osnovu Zakona, Vlada može da dostavi kopije traženih dokumenata, ili da donese rešenje kojim se zahtev u potpunosti ili delimično odbija zbog nekog od razloga koje Zakon o slobodnom pristupu informacijama prepoznaje.

Jedan od proklamovanih ciljeva Akcionog plana koji je Vlada usvojila u okviru evropskih integracija Srbije jeste poboljšanje pravila slobodnog pristupa informacijama i njihovo sprovođenje u praksi (u pitanju je aktivnost 2.2.5. iz Akcionog plana za poglavlje 23 EU integracija Srbije, koji je usvojila Vlada Republike Srbije u aprilu 2016.). Ovaj primer pokazuje, međutim, da ne postoji dovoljno volje da Vlada ispuni ni postojeće zakonske obaveze. Transparentnost Srbija je dve godine, od prvih pominjanja mogućeg javno-privatnog partnerstva radi daljeg razvoja aerodroma, ukazivala da Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama propisuje da je pre ulaska u takav aranžman neophodno uraditi studiju koja bi pokazala da je upravo koncesija najbolji način za postizanje željenog cilja. U konkretnom slučaju, još je bitnije da građani dobiju uverljive informacije o razlozima za koncesiju, zbog činjenice da su zvaničnici godinama ponavljali da beogradski aerodrom posluje odlično i da ostvaruje velike prihode, a tadašnji premijer Aleksandar Vučić je izjavio "sami u stanju da ulažemo u aerodrom".

Transparentnost Srbija

Beograd

  1. oktobar 2017.