Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Komisija naložila uklanjanje štetnog uslova

Datum kreiranja: ponedeljak, 30 oktobar 2017

KJN odluka 500Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki delimično je poništila postupak javne nabavke usluga prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na "potezu 500" u narednih deset godina, koji je raspisao Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda.

Ovom odlukom je poništen jedan od uslova za dobijanje posla čija je ukupna vrednost procenjena na čak 87 miliona evra (10.298.863.640 dinara). Komisija je ovu odluku donela na osnovu zahteva za zaštitu prava koji je podnela organizacija Transparentnost Srbija, u svojstvu građanskog nadzornika, a prihvaćeni su i zahtevi dve autoprevozničke firme.

Transparentnost Srbija izražava zadovoljstvo ovakvim ishodom, jer je sprečena šteta koja je mogla da nastupi zbog propisivanja diskriminatornog uslova, smanjenja konkurencije i posledično veće cene koja bi bila plaćena za usluge prevoza građana.

Naglašavamo da smo naručioca deset dana pre podnošenja zahteva za zaštitu prava upozorili da je postavio uslov koji nije u skladu sa predmetom nabavke - da prevozioci moraju da imaju u ovom trenutku 55 autobusa starosti do tri godine, a da im je istovremeno dopušteno da tokom trajanja ugovora koriste vozila stara do 13 godina. Međutim, Gradski sekretarijat nije iskoristio priliku da sam otkloni ovu očiglednu nelogičnost, pa je o konkursnoj dokumentaciji morala da se izjašnjava i Republička komisija.

Taj propust naručioca odložio je za najmanje dva meseca poboljšanje prevoza na ovim autobuskim linijama (503, 504, 511, 512, 521, 531, 532, 533, 534, 551, 552, 553, 91 i 92). Pored toga, nastala je i direktna šteta koja se ogleda u tome što će Grad Beograd morati da plati troškove postupka firmama koje su se žalile u iznosu od 676.000 dinara (TS kao građanski nadzornik nije plaćala taksu za zahtev, niti ima pravo na nagradu).

Pored našeg, Komisija za zaštitu prava je prihvatila i zahtev dva autobuska prevoznika. Oni su se žalili na kratke rokove, koji su takođe mogli da značajno utiču na smanjenje konkurencije. Komisija je ocenila da je rok od 52 dana „neprimeren vremenu potrebnom za priremu prihvatljive ponude“ (nabavka i priprema autobusa u skladu sa uslovima konkursa).

 

Celo rešenje, kao i prethodnu dokumentaciju u vezi sa ovom javnom nabavkom, možete preuzeti sa sajta TS. (dokumentacija postavljena pod naslovom "Građanski nadzor nad nabavkom usluge prigradskog prevoza u Beogradu – potez 500")