Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Krajnje vreme za brzu i kvalitetnu zaštitu uzbunjivača 24 oktobar 2014
Ispunjene GRECO preporuke, problemi ostali 17 oktobar 2014
Ponovljene preporuke i nepomenuti problemi 10 oktobar 2014
Podaci, a ne neproverljive izjave 27 septembar 2014
Neophodne krupne promene i u drugom nacrtu Zakona o zaštiti uzbunjivača 12 septembar 2014
Izmenama zakona zaustaviti nezakonitu praksu 21 avgust 2014
Objavljivanje ugovora je svakako nužan ali ne i dovoljan preduslov za ispitivanje korisnosti 15 avgust 2014
100 dana Vlade i borba protiv korupcije 04 avgust 2014
Privatizacija i dalje pod rizikom od korupcije 30 jul 2014
Nepotpune informacije o finansiranju medija 28 jul 2014
Pristup informacijama, javne nabavke i javne rasprave – nalazi praćenja primene antikorupcijskih propisa- 26 jun 2014
Konferencija i radionica 24 jun 2014
Novi akteri, isti sistem 13 jun 2014
Nedorečeni i nejavni međunarodni sporazumi veliki problem Srbije 11 jun 2014
Dalekosežni zaključci Skupštine oko izveštavanja nezavisnih organa 07 jun 2014
Godišnji izveštaji nezavisnih tela – prvi test za skupštinu 30 maj 2014
Kroz javnost podataka do veće pomoći za ugrožene 22 maj 2014
Nedostaju pravila o finansiranju kampanje za manjinske izbore 13 maj 2014
Napredak Srbije u ključnim poglavljima pregovora sa EU" 08 maj 2014
Ekspoze premijera sa stanovišta borbe protiv korupcije 28 april 2014
Zakoni o ministarstvima i vladi sa stanovišta borbe protiv korupcije 25 april 2014
Javno – privatna partnerstva u kontekstu borbe protiv korupcije 10 april 2014
Odbrana tajnosti studije o trošku poreskih obveznika 09 april 2014
Napredak i problemi u oblasti javnih nabavki 31 mart 2014
Kratka i skupa kampanja, ostaju sistemski problemi 21 mart 2014
Nove šanse i rizici u borbi protiv korupcije 17 mart 2014
Nezadovoljavajuće sankcionisanje kršenja antikorupcijskih propisa u Srbiji 14 mart 2014
Priznanje za komunikaciju sa medijima 05 mart 2014
Konferencija - Sankcionisanje kršenja antikorupcijskih propisa 24 februar 2014
Prioriteti borbe protiv korupcije 20 februar 2014
Prikaz #